fbpx

Позиция на КАЖИ относно репортаж по НОВА за кокошки в клетки

юни 28, 2023 | Блог, Кокошки носачки

ПОЗИЦИЯ

 

Позиция на КАЖИ относно репортаж по НОВА за кокошки в клетки

 

 

На 15.04.2023 г. в предаването “Събуди се” по НОВА ТВ беше излъчен репортаж на журналиста Красимир Боев “Как се гледат 12 000 кокошки(видео). Репортажът, заснет с цел да създаде радостно великденско настроение, повдига редица тревожни въпроси. Също така демонстрира в ефир според нас поредица от нарушения на законодателството. След проведена кореспонденция с медията, екипът ни публикува позиция на КАЖИ относно репортаж по НОВА за кокошки носачки в клетка.

 

Източник: Стопкадър от репортажа “Как се гледат 12 000 кокошки” на журналиста Красимир Бонев, излъчен в предаването „Събуди се“ по НОВА телевизия

 

Още с първите кадри (0:32 мин., 0:35 мин.) се вижда изключително ниската хигиена във фермата за кокошки носачки, липсата на изискуемите предпазни облекла на водещия и представените като “домакини” лица (0:50, 1:06 мин.), заснето в близък план пипане с голи ръце на яйцата в улеите (0:50 мин., 1:52 мин.), лутащи се извън клетките птици (0:32, 0:55 мин.). Всички тези кадри показват явно неспазване на нормативните изисквания за хуманно отношение и биосигурност при отглеждането на кокошки носачки и очевидни нарушения на няколко наредби, засягащи изискванията за:   

  • Контролиран достъп на посетител, включително запис на контактите на посетителите с птиците, ако е имало такива, както и строги мерки за дезинфекция и преминаване през различните зони на “фермата”.
  • Ежедневно поддържане на хигиената в помещенията и клетките, без да предизвиква стрес при кокошките.
  • Превенция и биосигурност (носене на предпазни облекла, контрол на контакта между птиците и достъпа на други видове и птици в обекта), които имат за цел да предпазят стопанството от навлизането и разпространението на патогенни микроорганизми и вредители.

 

 

Намираме публичното излагане на кокошките носачки в обекта на риск от заболявания и смърт и нарушаване на мерките за предотвратяване на зарази към хората (вкл. птичи грип) за изключително притеснителни.

Буди тревожност и фактът, че в репортажа се използват подвеждащи зрителите твърдения. В него се демонстрира непознаване на релевантното за бизнеса законодателство от интервюираните лица.

 

 

 

Определянето на кокошки носачки, отглеждани в клетки, като домашни любимци” (1:12 мин), “щастливи” (1:52 мин и т.н.) е субективно и подвеждащо потребителите. В българското и европейското законодателство липсва словосъчетанието “щастливи кокошки”. Емоционалното състояние на животните, особено на продуктивните / селскостопанските, към момента не е включено в мерките за хуманно отношение. Не съществува и утвърден общоприет механизъм за неговото измерване или определяне.

 

 

Напомняме, че приетите системи за отглеждане на кокошки носачки са маркирани с кодове:

  • 0 = биологично отглеждане,
  • 1 = свободно отглеждане,
  • 2 = подово отглеждане,
  • 3 = клетъчно отглеждане.

Всяка друга интерпретация (вкл. “Щастливи яйца със златни сърца”) се приема за подвеждаща. Наред с другите заснети в репортажа нарушения, той е повод за сезиране на Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. 

Напомняме, че отразените “уникални клетки, никой не ги гледа така по света” (2:30 мин.) са широко разпространени. Те се наричат “уголемени клетки”. Това е системата с най-ниския разрешен в ЕС стандарт по отношение на хуманното отношение към птиците. В редица европейски страни отглеждането на кокошки в клетки е забранено, защото този метод се счита за жестокост.

Тези клетки се водят апартаменти, имат по 25 кокошки на такова голямо разстояние – те вътре си правят купони, затова са такива щастливи

(2:44 мин. от репортажа) 

 

 

Определяне на клетката като “апартамент” е подвеждащо и силно противоречащо на кадрите. В тях ясно се виждат многобройните клетки, в които птиците никога не виждат слънчева светлина, не ровят в почвата, не правят прашни бани, дори не могат да разперят крилете си.

Клетките по изискване трябва да предоставят минималната използваема площ от 0,06 кв.м. за една кокошка в клетка или по-малко от площта на лист хартия във формат А4.

 

 

Отново изразяваме възмущението си от начина, по който се представя на зрителите една от най-жестоките практики за отглеждане на животни в индустриалното животновъдство, а именно – отглеждането на кокошки носачки в клетки.

Етичния аспект на медийното отразяване на една носеща толкова много страдание на животните индустрия изцяло отсъства. Методът на отглеждане на кокошки в клетка е практика, отхвърлена вече в много страни, именно заради хуманното отношение към животните. Вместо да се отрази действителността за състоянието и страданието на тези животни, лицата в репортажа се забавляват и подиграват с животните, като представят техния начин на живот като „щастлив“ и забавен.

 

–––––––––––

 

КАЖИ изпрати поредица от запитвания към предаването “Събуди се” и към НОВА ТВ след излъчване на репортажа. Продуцентката на “Събуди се” ни увери, “че материалът е заснет по всички правила на обективната, честна и безпристрастна журналистика, а авторът Красимир Боев е спазил журналистическата етика”. Отговор на изразените ни опасения за показани нарушения до момента на публикуването на настоящата позиция не е получен. Не беше предоставена и възможност за изясняване на ситуацията за зрителите от страна на КАЖИ и запознаването им с обективните обстоятелства, свързани с отглеждането на кокошки в клетки.

От КАЖИ отправяме призив към телевизия НОВА ТВ, както и към всички медии за отразяване на реалните факти при отглеждането на кокошки носачки за яйца с цел актуално информиране на потребителите и зрителите. Екипът ни по хуманно отношение към селскостопанските животни е на разположение на представители на медиите, които искат да придобият или подобрят знанията си по темата, за да осигурят на зрителите си обективни и качествени журналистически материали.

 

––––––––-

Всяко от използваните изображения в публикацията е стопкадър от репортажа “Как се гледат 12 000 кокошки” на журналиста Красимир Бонев, излъчен в предаването „Събуди се“ по НОВА телевизия

Източник: Чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба 25 от 14 декември 2005 г.: “за всяка кокошка е осигурена най-малко 750 cm2 площ в клетката, от които 600 cm2 използваеми”.

Написано от

Написано от

Екипа на КАЖИ

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This