fbpx

Позиция на КАЖИ относно репортаж по НОВА за кокошки в клетки

юни 28, 2023 | Блог, Кокошки носачки

ПОЗИЦИЯ

 

Позиция на КАЖИ относно репортаж по НОВА за кокошки в клетки

 

 

На 15.04.2023 г. в предаването “Събуди се” по НОВА ТВ беше излъчен репортаж на журналиста Красимир Боев “Как се гледат 12 000 кокошки(видео). Репортажът, заснет с цел да създаде радостно великденско настроение, повдига редица тревожни въпроси. Също така демонстрира в ефир според нас поредица от нарушения на законодателството. След проведена кореспонденция с медията, екипът ни публикува позиция на КАЖИ относно репортаж по НОВА за кокошки носачки в клетка.

 

Източник: Стопкадър от репортажа “Как се гледат 12 000 кокошки” на журналиста Красимир Бонев, излъчен в предаването „Събуди се“ по НОВА телевизия

 

Още с първите кадри (0:32 мин., 0:35 мин.) се вижда изключително ниската хигиена във фермата за кокошки носачки, липсата на изискуемите предпазни облекла на водещия и представените като “домакини” лица (0:50, 1:06 мин.), заснето в близък план пипане с голи ръце на яйцата в улеите (0:50 мин., 1:52 мин.), лутащи се извън клетките птици (0:32, 0:55 мин.). Всички тези кадри показват явно неспазване на нормативните изисквания за хуманно отношение и биосигурност при отглеждането на кокошки носачки и очевидни нарушения на няколко наредби, засягащи изискванията за:   

  • Контролиран достъп на посетител, включително запис на контактите на посетителите с птиците, ако е имало такива, както и строги мерки за дезинфекция и преминаване през различните зони на “фермата”.
  • Ежедневно поддържане на хигиената в помещенията и клетките, без да предизвиква стрес при кокошките.
  • Превенция и биосигурност (носене на предпазни облекла, контрол на контакта между птиците и достъпа на други видове и птици в обекта), които имат за цел да предпазят стопанството от навлизането и разпространението на патогенни микроорганизми и вредители.

 

 

Намираме публичното излагане на кокошките носачки в обекта на риск от заболявания и смърт и нарушаване на мерките за предотвратяване на зарази към хората (вкл. птичи грип) за изключително притеснителни.

Буди тревожност и фактът, че в репортажа се използват подвеждащи зрителите твърдения. В него се демонстрира непознаване на релевантното за бизнеса законодателство от интервюираните лица.

 

 

 

Определянето на кокошки носачки, отглеждани в клетки, като домашни любимци” (1:12 мин), “щастливи” (1:52 мин и т.н.) е субективно и подвеждащо потребителите. В българското и европейското законодателство липсва словосъчетанието “щастливи кокошки”. Емоционалното състояние на животните, особено на продуктивните / селскостопанските, към момента не е включено в мерките за хуманно отношение. Не съществува и утвърден общоприет механизъм за неговото измерване или определяне.

 

 

Напомняме, че приетите системи за отглеждане на кокошки носачки са маркирани с кодове:

  • 0 = биологично отглеждане,
  • 1 = свободно отглеждане,
  • 2 = подово отглеждане,
  • 3 = клетъчно отглеждане.

Всяка друга интерпретация (вкл. “Щастливи яйца със златни сърца”) се приема за подвеждаща. Наред с другите заснети в репортажа нарушения, той е повод за сезиране на Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. 

Напомняме, че отразените “уникални клетки, никой не ги гледа така по света” (2:30 мин.) са широко разпространени. Те се наричат “уголемени клетки”. Това е системата с най-ниския разрешен в ЕС стандарт по отношение на хуманното отношение към птиците. В редица европейски страни отглеждането на кокошки в клетки е забранено, защото този метод се счита за жестокост.

Тези клетки се водят апартаменти, имат по 25 кокошки на такова голямо разстояние – те вътре си правят купони, затова са такива щастливи

(2:44 мин. от репортажа) 

 

 

Определяне на клетката като “апартамент” е подвеждащо и силно противоречащо на кадрите. В тях ясно се виждат многобройните клетки, в които птиците никога не виждат слънчева светлина, не ровят в почвата, не правят прашни бани, дори не могат да разперят крилете си.

Клетките по изискване трябва да предоставят минималната използваема площ от 0,06 кв.м. за една кокошка в клетка или по-малко от площта на лист хартия във формат А4.

 

 

Отново изразяваме възмущението си от начина, по който се представя на зрителите една от най-жестоките практики за отглеждане на животни в индустриалното животновъдство, а именно – отглеждането на кокошки носачки в клетки.

Етичния аспект на медийното отразяване на една носеща толкова много страдание на животните индустрия изцяло отсъства. Методът на отглеждане на кокошки в клетка е практика, отхвърлена вече в много страни, именно заради хуманното отношение към животните. Вместо да се отрази действителността за състоянието и страданието на тези животни, лицата в репортажа се забавляват и подиграват с животните, като представят техния начин на живот като „щастлив“ и забавен.

 

–––––––––––

 

КАЖИ изпрати поредица от запитвания към предаването “Събуди се” и към НОВА ТВ след излъчване на репортажа. Продуцентката на “Събуди се” ни увери, “че материалът е заснет по всички правила на обективната, честна и безпристрастна журналистика, а авторът Красимир Боев е спазил журналистическата етика”. Отговор на изразените ни опасения за показани нарушения до момента на публикуването на настоящата позиция не е получен. Не беше предоставена и възможност за изясняване на ситуацията за зрителите от страна на КАЖИ и запознаването им с обективните обстоятелства, свързани с отглеждането на кокошки в клетки.

От КАЖИ отправяме призив към телевизия НОВА ТВ, както и към всички медии за отразяване на реалните факти при отглеждането на кокошки носачки за яйца с цел актуално информиране на потребителите и зрителите. Екипът ни по хуманно отношение към селскостопанските животни е на разположение на представители на медиите, които искат да придобият или подобрят знанията си по темата, за да осигурят на зрителите си обективни и качествени журналистически материали.

 

––––––––-

Всяко от използваните изображения в публикацията е стопкадър от репортажа “Как се гледат 12 000 кокошки” на журналиста Красимир Бонев, излъчен в предаването „Събуди се“ по НОВА телевизия

Източник: Чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба 25 от 14 декември 2005 г.: “за всяка кокошка е осигурена най-малко 750 cm2 площ в клетката, от които 600 cm2 използваеми”.

Написано от

Написано от

Екипа на КАЖИ

Повече от блога ни

Към всички статии

Проучване на общественото мнение: кокошки носачки

Проучване на общественото мнение: кокошки носачки

Ново проучване на общественото мнение по теми, свързани със защита на животните, потвърждава, че условията, в които се отглеждат кокошките носачки са важни за все повече хора в България. Тенденцията...

Share This