Home Стани доброволец и действай с нас за животните!

Стани доброволец и действай с нас за животните!

Стани доброволец и действай с нас! КАЖИ
powered by Typeform

С попълването на този формуляр съм съгласен/a да бъда включен/а в база данни от доброволци и активисти към СНЦ “Кампании и активизъм за животните в индустрията” (КАЖИ). Данните се съхраняват съгласнo изскванията на GDPR.