За КАЖИ

“Кампании и активизъм за животните в индустрията” (КАЖИ) е българска организация с нестопанска цел, основана с цел защита на животните и фокус върху индустриалното животновъдство. Регистрирана е през 2017 г. в обществена полза.

За сдружението

Контакти

Прессъобщения

Графични материали

Мисията на КАЖИ е да предотврати възможно най-много от страданието на възможно най-много животни, като влияе за въвеждането на системни социални промени. КАЖИ информира с цел промяна на обществените нагласи и начина, по който хората възприемат и третират животните в ежедневието си. Организацията насочва кампаниите си към индустриалното животновъдство като сферата, която засяга благосъстоянието на най-много животни в най-значителна степен.

На национално ниво КАЖИ е инициатор и организатор на Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България, както и на кампаниите “Разперени криле” и “Да спрем гушенето“. Организацията подкрепя и участва активно и в международни инициативи в полза на животните. Членува в Eurogroup for Animals, Fur Free Alliance, Open Wing Alliance и Европейската гражданска инициатива “Край на клетките” и е представител за България на международната програма Fur Free Retailer (“Търговец без ценни кожи).

Визията ни е за общество, което не възприема животните като средства в полза на човека, а като живи същества със собствени потребности и индивидуалност, имащи право на достоен живот и уважение по етични причини.

Наясно сме, че това е визия, която е много далеч от сегашната ситуация, затова в практическите си дейности се съсредоточаваме върху частични стъпки, които могат да подобрят сегашното отношение на обществото към животните и постепенно да ни доближат до нашата дългосрочна визия.

Контакти

Петя Алтимирска

Координатор кампания “Забрана на фермите за кожи”

   0895 760 754

Стефан Димитров

Координатор кампания “Разперени криле”

   0877 970 722

Мариана Младенова

Координатор кампания “Да спрем гушенето”

   0879 032 003

Прессъобщения

Графични материали

  Всичкият наш публичен снимков материал можете да намерите във високо качество на нашия Flickr.

   Снимки

   Видеа

   Логотипи

Търговец без ценни кожи

Гражданска инициатива

Разперени криле

Край на клетките

Да спрем гушенето

Open Wing Alliance

Бягане за животните