fbpx

За КАЖИ

“Кампании и активизъм за животните в индустрията” (КАЖИ) е българска организация с нестопанска цел, основана с цел защита на животните и фокус върху индустриалното животновъдство. Регистрирана е през 2017 г. в обществена полза.

За нас КАЖИ

За сдружението

Контакти

Прессъобщения

Графични материали

Мисията на КАЖИ е да предотврати възможно най-много от страданието на възможно най-много животни, като влияе за въвеждането на системни социални промени. КАЖИ информира с цел промяна на обществените нагласи и начина, по който хората възприемат и третират животните в ежедневието си. Организацията насочва кампаниите си към индустриалното животновъдство като сферата, която засяга благосъстоянието на най-много животни в най-значителна степен.

На национално ниво КАЖИ е инициатор и организатор на Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България, както и на кампаниите „Разперени криле“ и „Да спрем гушенето„. Организацията подкрепя и участва активно и в международни инициативи в полза на животните. Членува в Eurogroup for Animals, Fur Free Alliance, Open Wing Alliance и Европейската гражданска инициатива “Край на клетките” и е представител за България на международната програма Fur Free Retailer („Търговец без ценни кожи).

Визията ни е за общество, което не възприема животните като средства в полза на човека, а като живи същества със собствени потребности и индивидуалност, имащи право на достоен живот и уважение по етични причини.

Наясно сме, че това е визия, която е много далеч от сегашната ситуация, затова в практическите си дейности се съсредоточаваме върху частични стъпки, които могат да подобрят сегашното отношение на обществото към животните и постепенно да ни доближат до нашата дългосрочна визия.

Контакти

Прессъобщения

Жалба до Европейския Омбудсман – Европейската комисия не изпълнява ангажимент за хуманно отношение към животните

Жалба до Европейския Омбудсман - Европейската комисия не изпълнява ангажимент за хуманно отношение към животните Сдружение КАЖИ, заедно с повече от...

Графични материали

  Всичкият наш публичен снимков материал можете да намерите във високо качество на нашия Flickr.

Снимки

   Видеа

   Логотипи

КАЖИ

Търговец без ценни кожи

Гражданска инициатива

Разперени криле

Край на клетките

Да спрем гушенето

Open Wing Alliance

Бягане за животните

Опитай 22