fbpx

Заедно можем да променим съдбата на животните, затворени в индустрията

Кои сме ние?

КАЖИ („Кампании и активизъм за животните в индустрията“) е организация с нестопанска цел, основана за защита на животните, най-вече в индустриалното животновъдство. Сдружението е регистрирано през 2017 г. в обществена полза.

Визията ни е за общество, което не възприема животните като средства в полза на човека, а като живи същества със собствени потребности и индивидуалност, имащи право на достоен живот и уважение по етични причини. Наясно сме, че това е визия, която е много далеч от сегашната ситуация, затова в практическите си дейности се съсредоточаваме върху частични стъпки, които могат да подобрят сегашното отношение на обществото към животните и постепенно да ни доближат до нашата дългосрочна визия.

КАЖИ е организатор на Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България, както и кампаниите Забрана на фермите за кожи в България и ЕС, Разперени криле, Да спрем гушенето, Опитай 22, Без тестове върху животни.

КАЖИ е член е на: Eurogroup for Animals, Fur Free AllianceOpen Wing Alliance и Cruelty Free Europe.

КАЖИ е представител за България на: Европейските граждански инициативи Край на клетките (End the cage age) , Козметика без жестокост (Save Cruelty Free Cosmetics), Европа без ценни кожи (Fur Free Europe) , както и за програмите Fur Free Retailer и Chicken Watch.

Вярваме, че осезаеми постижения в областта на защитата на животните не могат да бъдат постигнати с работата на няколко души на една маса; за да ги постигнем, е необходимо силно движение от многобройни и мотивирани активисти. Затова амбицията ни е да изградим организация, която да може да ангажира значителен брой хора, помагащи в кампаниите за животните.

КАЖИ се фокусира не само върху информирането на хората, но и върху активното застъпничество за законодателни промени и други системни реформи. Първата голяма инициатива, която успешно развихме в тази област, беше кампанията ни за забрана на фермите за кожи в България. В дейността си ние изцяло се придържаме към принципа на ненасилие и зачитане на демократичните ценности, които смятаме за базови за всяко легитимно усилие за социална промяна към по-добро.

Управителен съвет

Какво правим?

ПУБЛИКУВАМЕ СНИМКИ И ИНФОРМАЦИЯ

Изкарваме на светло това, което индустрията се опитва да прикрие зад корупция, стени и огради. Всеки трябва да има възможност да разбере как работят фермите.

ПУБЛИКУВАМЕ СНИМКИ И ИНФОРМАЦИЯ

Изкарваме на светло това, което индустрията се опитва да прикрие зад корупция, стени и огради. Всеки трябва да има възможност да разбере как работят фермите.

ОРГАНИЗИРАМЕ ПРОТЕСТИ И ДЕМОНСТРАЦИИ

Помагаме да бъде чуто желаието на обществото за по-добра защита на животните – за промени в законодателство и фирмените политики, и водим диалог.

ОРГАНИЗИРАМЕ ПРОТЕСТИ И ДЕМОНСТРАЦИИ

Помагаме да бъде чуто желаието на обществото за по-добра защита на животните – за промени в законодателство и фирмените политики, и водим диалог.

Провеждаме информационни акции и събития

Ние сме там, където са хората – на фествивали, по улиците, на базари и не само.

ПРОВЕЖДАМЕ ИНФОРМАЦИОННИ АКЦИИ И СЪБИТИЯ

Ние сме там, където са хората – на фествивали, по улиците, на базари и не само.

Работим с медиите и информираме обществото

Хората заслужават да знаят за ситуацията на животните в индустрията – и кой е отговорен тя да се подобри.

РАБОТИМ С МЕДИИТЕ И ИНФОРМИРАМЕ ОБЩЕСТВОТО

Хората заслужават да знаят за ситуацията на животните в индустрията – и кой е отговорен тя да се подобри.

Застъпваме се за законодателни промени

Работим за промени, които подобряват съдбата на животните. Водим диалог, за да може съдбата на животните да бъде взета насериозно от политиците и държавните институции.

ЗАСТЪПВАМЕ СЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

Работим за промени, които подобряват съдбата на животните. Водим диалог, за да може съдбата на животните да бъде взета насериозно от политиците и държавните институции.

Водим диалог с корпорациите

Допринасяме към промени в частния сектор, с които хуманното отношение към животните да се наложи още повече като нов стандарт на пазара, воден от все по-осъзнатите потребители.

ВОДИМ ДИАЛОГ С КОРПОРАЦИИТЕ

Допринасяме към промени в частния сектор, с които хуманното отношение към животните да се наложи още повече като нов стандарт на пазара, воден от все по-осъзнатите потребители.

ИЗГРАЖДАМЕ МРЕЖА ОТ ЗАЩИТНИЦИ НА ЖИВОТНИТЕ

В КАЖИ участват множество активисти, доброволци и хора от цялата страна, които са загрижени за съдбата на животните и са готови да действат, за да я променят. Заедно изграждаме широко социално движение за защита на животните.

ИЗГРАЖДАМЕ МРЕЖА ОТ ЗАЩИТНИЦИ НА ЖИВОТНИТЕ

В КАЖИ участват множество активисти, доброволци и хора от цялата страна, които са загрижени за съдбата на животните и са готови да действат, за да я променят. Заедно изграждаме широко социално движение за защита на животните.

ОБУЧАВАМЕ ДОБРОВОЛЦИ И АКТИВИСТИ

Вярваме в подхождането с професионализъм, ефективност и прагматизъм. Обучаваме себе си и един друг като активисти и работим за едно по-информирано, ефективно и умело движение за защита на животните у нас.

ОБУЧАВАМЕ ДОБРОВОЛЦИ И АКТИВИСТИ

Вярваме в подхождането с професионализъм, ефективност и прагматизъм. Обучаваме себе си и един друг като активисти и работим за едно по-информирано, ефективно и умело движение за защита на животните у нас.

РАБОТИМ С ЕКСПЕРТИ И УЧЕНИ

Осъзнаваме нуждата от ясна, изчерпателна и независима експертна и научна обосновка за всяка промяна, която се стремим да осъществим в полза на животните.

РАБОТИМ С ЕКСПЕРТИ И УЧЕНИ

Осъзнаваме нуждата от ясна, изчерпателна и независима експертна и научна обосновка за всяка промяна, която се стремим да осъществим в полза на животните.