Home За нас

За нас

Обща снимка на екипа на КАЖИ

“Кампании и активизъм за животните в индустрията” (КАЖИ) е българска неправителствена организация, чиято дейност е концентрирана върху начина, по който ние хората като вид животни възприемаме и третираме останалите животни в ежедневието си, и върху начина, по който ги въвличаме в човешките дейности.

Насилието, което човекът извършва над останалите видове животни, се корени още в древността. Известно е, че в древността човешкият вид е убивал животни за храна и кожи и е ползвал животните за обработка на земята и транспорт.

Известно е също, че с развитието на индустрията част от тези практики към момента са механизирани и широкомащабни. От друга страна, към днешна дата индустрията предоставя изобилие и разнообразие от храна, така че времената, в които човекът е убивал и експлоатирал другите животни, за да оцелее, са отдавна отминали.

Въпреки това днес насилието над животните, различни от човека, ежедневно нараства и към момента е в огромни размери. Нещо повече — откриват се нови форми на насилие, които преди не са и съществували. Всяка година близо 70 милиарда различни животни биват измъчвани и убивани в рамките на индустриалния процес. Хиляди биват убивани по време на лов — те са късметлиите. Все още човекът използва животните за забавление, като ги държи в зоопаркове и циркове. Причината за всички тези практики не е нуждата на хората да оцеляват, а постигането на печалби от индустриалните и развлекателните компании. Зад тези печалби се крие страданието на милиарди животни, както и тежки последици за околната среда. Хората се държат в неведение — някои умишлено — относно практиките в животновъдната индустрия и последиците от нея за околната среда и за здравето на човека.

Като изхожда от идеята, че човекът е вид животно, КАЖИ се бори с антропоцентризма и работи за промяна в начина, по който хората възприемат себе си и останалите животни. Съответно, КАЖИ фокусира усилията си върху промяната на начина, по който хората се отнасят с животните. За да постигне целите си, организацията провежда образователни мероприятия, протестни кампании и други обществени събития, предложения за законодателни промени и водене на стратегически дела. КАЖИ се стреми да помогне на хората да правят информирани и осъзнати решения при взаимоотношението с други животни. Защото вярваме, че животът е възможен и без насилие над други видове и над природата. Без пагубните и за самия човек практики.