fbpx

Ти можеш да промениш тяхната съдба

Тази лисица е прекарала целия си живот в малка телена клетка. Тя и милиони други животни във фермите страдат всеки ден. Те не могат сами да се защитят.

Но ти можеш да им помогнеш.

Направи дарение и бъди гласът на безгласните!

Donation amount
Donation frequency

Други методи за дарение

 
  
         
 

Дарителски SMS

Изпратете дарителски SMS на номер 17 777 с текст DMS ZOV на стойност 1 лeв.

Изпратете и отделен SMS на същия номер с текст DA, за да дарявате за животните автоматично по 2 лв. на месец.

Превод по PayPal

Имейл на акаунта:

Основание за превод: „Дарение.“

Easy Pay

Каса на EasyPay

Клиентски номер: 6756359675

Титуляр: СНЦ „КАЖИ“

Основание за превод: „Дарение.“

Банкова сметка

IBAN: BG15UBBS80021058387940
BIC: UBBSBGSF

Банка: Обединена Българска Банка
Титуляр: СНЦ „КАЖИ“

Основание за превод: „Дарение.“

Директен дебит

Ако желаете да се превежда всеки месец от банковата Ви сметка определена сума (директен дебит) за подпомагане на работата ни за животните, може да предадете информацията по-горе на банков служител във всеки клон на Вашата банка.

Как помагаме на животните?

Работим с медиите и информираме обществото

Хората заслужават да знаят за ситуацията на животните в индустрията – и кой е отговорен тя да се подобри.

РАБОТИМ С МЕДИИТЕ И ИНФОРМИРАМЕ ОБЩЕСТВОТО

Хората заслужават да знаят за ситуацията на животните в индустрията – и кой е отговорен тя да се подобри.

Застъпваме се за законодателни промени

Работим за промени, които подобряват съдбата на животните. Водим диалог, за да може съдбата на животните да бъде взета насериозно от политиците и държавните институции.

ЗАСТЪПВАМЕ СЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

Работим за промени, които подобряват съдбата на животните. Водим диалог, за да може съдбата на животните да бъде взета насериозно от политиците и държавните институции.

ОБУЧАВАМЕ ДОБРОВОЛЦИ И АКТИВИСТИ

Вярваме в подхождането с професионализъм, ефективност и прагматизъм. Обучаваме себе си и един друг като активисти и работим за едно по-информирано, ефективно и умело движение за защита на животните у нас.

ОБУЧАВАМЕ ДОБРОВОЛЦИ И АКТИВИСТИ

Вярваме в подхождането с професионализъм, ефективност и прагматизъм. Обучаваме себе си и един друг като активисти и работим за едно по-информирано, ефективно и умело движение за защита на животните у нас.

РАБОТИМ С ЕКСПЕРТИ И УЧЕНИ

Осъзнаваме нуждата от ясна, изчерпателна и независима експертна и научна обосновка за всяка промяна, която се стремим да осъществим в полза на животните.

РАБОТИМ С ЕКСПЕРТИ И УЧЕНИ

Осъзнаваме нуждата от ясна, изчерпателна и независима експертна и научна обосновка за всяка промяна, която се стремим да осъществим в полза на животните.

Водим диалог с корпорациите

Допринасяме към промени в частния сектор, с които хуманното отношение към животните да се наложи още повече като нов стандарт на пазара, воден от все по-осъзнатите потребители.

ВОДИМ ДИАЛОГ С КОРПОРАЦИИТЕ

Допринасяме към промени в частния сектор, с които хуманното отношение към животните да се наложи още повече като нов стандарт на пазара, воден от все по-осъзнатите потребители.

Приспадане на
дължими данъци

Не забравяйте, че стойностите на даренията, които сте извършили през годината, могат да се приспаднат от дължимия данък по годишната данъчна декларация. КАЖИ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза и може да издаде удостоверение за направените дарения на всеки, който има нужда от такова. По тези и други въпроси, свързани с дарения, можете да се свържете с нас на имейл адрес: .