Начало Подкрепете ни

Подкрепете ни

Ако имате желание да подкрепите финансово нашата работа,
по-долу са изброени начините, по които можете да го направите. Благодарим Ви!

Паричен превод:

PayPal:

Банкова сметка:
IBAN: BG15UBBS80021058387940
BIC: UBBSBGSF
Банка: Обединена Българска Банка
Титуляр: “Кампании и активизъм за животните в индустрията”
   Основание за превод: “Дарение.”
Директен дебит:
   Ако желаете да се превежда всеки месец от банковата Ви сметка определена сума (директен дебит) за подпомагане на работата ни за животните, може да предадете информацията по-горе на банков служител във всеки клон на Вашата банка.
Каса на EasyPay
Клиентски номер: 6756359675
Титуляр: СНЦ “КАЖИ”
Основание за превод: “Дарение.”

Приспадане на дължими данъци

Не забравяйте! Стойностите на даренията, които сте извършили през годината,
могат да се приспаднат от дължимия данък по годишната данъчна декларация.
КАЖИ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза и може да издаде
удостоверение за направените дарения на всеки, който има нужда от такова.

По тези и други въпроси можете да се свържете с нас тук.