fbpx

Краят на клетките в България

ян. 11, 2023 | Блог, Кокошки носачки

Идва ли краят на клетките в България, след като Европа предприема промени за премахване на клетките при отглеждането на кокошки носачки?

 

Краят на клетките и Европа

 

На 30 юни 2021 Европейската комисия обяви подкрепата си за края на клетките. По-рано същия месец Европейският парламент също гласува в подкрепа на гражданската инициатива „Край на клетките“. С тази позиция ЕК се ангажира да представи законодателно предложение за забрана на клетките в селското стопанство на ЕС през 2023 г. с цел постепенното им премахване до 2027 г.

Този законодателен процес включва няколко етапа. Трябва бъде извършена оценка на въздействието, а след това предложението – обсъдено и прието от Комисията, Съвета на министрите и Парламента. Парламентът и Комисията вече дадоха положителен сигнал за постепенното премахване на клетките, Съветът на министрите трябва да докаже, че също е готов да подкрепи инициативата „Край на клетките“ и да я доведе до край.

Част от Съвета е Съставът на Съвета по селско стопанство и рибарство (AGRIFISH). Той обединява земеделските министри от всички държави – членки на ЕС. Съветът обикновено заедно с Европейския парламент приема законодателни актове в съответната област. България е представена от министри или зам.-министри от Министерството на земеделието.

На последното заседание на AGRIFISH през 11-12 декември 2022 г. Тогава министрите обсъдиха действащото законодателство в областта на хуманното отношение към животните, което трябва да включва премахването на клетките. Те подчертаха необходимостта от преразглеждане на действащото законодателство във възможно най-кратък срок. Промените трябва да включват защитата на хуманното отношение към животните и да бъдат хармонизирани за всички държави в ЕС.

Междувременно редица европейски държави предприемат промени в националните си законодателства за постепенно премахване на клетките.

 

България в Европа и хуманното отношение към животните

 

В позицията на България (минути 18:27-18:30) на заседанието отсъстваха конкретни намерения или мерки за забрана на клетките:

„Подходът към промени в законодателството, касаещи хуманното отношение към животните, трябва да бъде постепенен и разумен, за да не се застраши икономическата жизнеспособност на фермерите.“

 

 

Това означава, че докато редица европейски държави вече предприемат законодателни изменения в националното си законодателство за подобряване на хуманното отношение към животните и премахването на клетките, България дори не включва темата в официалната си позиция пред Европа.

 

Краят на клетките в България и птицевъдите

 

От една страна на национално ниво е политиката на България по отношение на хуманното отношение към животните и забраната на клетките. Страната ни трябва да предприеме мерки за плавен преход към премахването на клетките при отглеждането на кокошки. За момента конкретни стъпки не е известно да са приети от представители на законодателната и изпълнителната власти.

От друга страна са птицевъдите. В България съществуват близо 200 животновъдни обекта (ЖО), в които се отглеждат кокошки носачки за яйца. В 33% от тях или по-малко от 70 ЖО кокошките прекарват живота си в тесни метални клетки с телен под. Това са над 3,6 милиона птици, обречени на страдание, или 2/3 от всички индустриално отглеждани кокошки в страната.

 

 

Съюзът на птицевъдите

 

Докато в България се забавя въвеждането на съответните промени в предстоящите изменения на законодателството на ЕС във връзка с клетките, птицевъдният сектор ясно заявява:

„Изискванията към хуманно отношение се увеличават много. Ние срещаме и сериозни проблеми с инициативите в ЕС, които най-вероятно до края на 2025 ще предложат ограничаването на клетките. Ние сме абсолютно несъгласни с едно такова предложение и ще се противопоставим с всички възможни начини законови.“

 

Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България

 

 

На практика позицията на сектора в лицето на Съюза на птицевъдите в България, в който членуват близо 30 производители на яйца, основно чрез отглеждане на кокошки в клетки, е срещу въвеждането на съвременните изисквания за хуманно отношение към кокошките носачки. Това означава да се запази положението до момента:

 • десетки кокошки, натъпкани в тесни клетки, без достъп до естествени условия;
 • птици, затворени в клетки на редове и етажи, които никога не виждат слънцето;
 • контролирана и автоматизирана среда, в която кокошката носачка не може дори да разпери крилете си.

 

 • Клетъчно отглеждане
 • Клетъчно отглеждане
 • Клетъчно отглеждане
 • Клетъчно отглеждане

Източник: YouTube, Agro TV Bulgaria, Животновъден дневник: Производство на яйца и бройлери, 7 април 2022 г.

 

Атмосферата при клетъчното отглеждане – клетки, разположение, светлина, шум – може да се наблюдава в това видео на Агро ТВ в YouTube (минута 4:02-5:40). В него се застъпва и твърдението, че при клетъчното отглеждане се постигат производство на яйца „с минимални разходи“. Интересна е и позицията по отношение на кодовете върху яйцата:

„Начините на отглеждане са просто различни за нас, но продуктът е един и същ. И просто след това, като ги пакетираме в различните опаковки, яйцето има различен код и все пак крайният потребител може да си избира. За съжаления малко хора знаят какво стои зад този код – 1, 2 и 3. И реално погледнато пък не трябва хората да го знаят, важното е ние да го знаеме. Но всъщност това е направено заради тях.

 

Александър Дъков, член на Асоциацията на промишленото птицевъдство.

Източник: YouTube, Agro TV Bulgaria, Животновъден дневник: Производство на яйца и бройлери, 7 април 2022 г.

 

Алтернативните методи на отглеждане, какъвто е подовото или отглеждането на кокошки в халета, също са засегнати във видеото. Позицията на производителите потвърждава твърдението, че по-голямото пространство за птиците и видът отглеждане оказват влияние върху благосъстоянието на кокошките (минута 17:50-20:01):

 

„Виждате тук колко по-нарядко са птиците. (…) Голямо летене е. (…) Но за сметка на това явно се чувстват, те изглеждат по-добре и се чувстват по-добре. (…) Реално погледнато, някои хора предпочитат код 2.“

 

Александър Дъков, член на Асоциацията на промишленото птицевъдство.

Асоциацията на промишленото птицевъдство

 

Освен категоричната позиция на сектора, представители на различни организации, свързани с производство на яйца в България, правят целенасочени внушения през медиите:

„Цената на яйцата се повиши. На какво се дължи това, питаме председателя на Асоциацията на промишленото птицевъдство – Даниел Божанков. Той посочи два основни фактора – особеностите на производството им, както и инфлацията“.

 

Източник: Agro TV, Цената на яйцата ще се повишава и в следващите месеци, Владимир Христовски, декември 19, 2022 г.

 

agro tv novini

Източник: Agro TV, Цената на яйцата ще се повишава и в следващите месеци, Владимир Христовски, декември 19, 2022 г.

 

Предвид икономическата ситуация в Европа и по света, цените не само на яйцата, но и на фуражите, електричеството, горивата също се повишават. Това са само част от възможните причини и за повишаването на цената за производство и съответно търговия с яйца в България. Въпреки това от сектора приписват заслуга за покачването на цените и на намерението на Европа да забрани клетките:

„Тъй като в момента има и огромен глад за яйца, защото има от Европейския съюз още през 2012 г. се поставиха за цел до 2025 г. да се премахнат клетките и съответно да се преминат на алтернативни начини на отглеждане. Но това беше възможно може би допреди 2-3 години, но сега в тази геополитическа обстановка смятаме, че това е невъзможно да се случи, тъй като в момента има глад за яйца.“

 

Даниел Божанков, председател на Асоциацията на промишленото птицевъдство, пред Agro TV, декември 19, 2022 г.

Това изказване е от страна на Асоциацията на промишленото птицевъдство, в която членуват над 30 птицевъди, като производителите на яйца са близо половината от всички членове, а 80% от тях отглеждат кокошки в клетка.

 

Внушенията от страна на сектора и тяхното влияние

 

Впечатлението от изказването на сектора е, че клетъчното отглеждане, ако не единственият, то е основният метод за производство на яйца. Твърдението на сектора създава усещането у аудиторията, че премахването на клетките ще допринесе за повишаването на цените на яйцата, както и за „глада за яйца“. То се задълбочава и от следнатото изказване:

„Едни от най-големите подкрепящи тази кауза (премахването на клетките) са Германия и Англия. В момента наблюдаваме, че в Англия, заради това, което са започнали, този процес, имат недостиг на яйца и в техните вериги има липса на яйца.“

 

Даниел Божанков, председател на Асоциацията на промишленото птицевъдство пред Agro TV, декември 19, 2022 г.

В позицията са спестени фактите, че Великобритания е извън Европейския съюз, както и че в страната се наблюдава увеличаване на разпространението на Инфлуенца. Последното е причина за унищожаването на голям брой стада, отглеждани по различни методи – клетъчно, подово, свободно био. В допълнение, до края на 2018 г. във Великобритания едва 35% от индустриалните кокошки се отглеждат в клетки:

Източник: European Commission, Agriculture and rural development: Laying hens by way of keeping English

 

За сравнение през същата година в България над половината кокошки се отглеждат в клетки (55,4%), а през 2021 г. клетъчното отглеждане в страната нараства и достига до 70%.

Внушението, че забраната за отглеждане на кокошки в клетка би била основната причина за покачването на цените и липсата на яйца в търговските вериги в България е неоснователно. То единствено би могло да доведе до спекула и допълнително напрежение сред производители, търговци и потребители, особено в период на повишаващи се индекси на инфлацията.

 

Кому е нужно това?

 

Напрежението обаче би работило в полза на птицевъдите, отглеждащи кокошки носачки в клетка. По този начин секторът може да си осигури подкрепа от страна на обществото и бизнеса за защита на клетките с цел задоволяване на „глада за яйца“.

Въпреки продължението на изказването, че България не е заплашена от недостиг на яйца, вече у аудиторията е създадено усещането за напрежение от премахването на клетките. Секторът твърди, че в страната 5 милиона яйца се произвеждат на ден, а консумацията е около 3 милиона и около 2 милиона яйца се изнасят всеки ден. Това обаче контрастира с апокалиптичните примери за „глад за яйца“ и „недостиг на яйца“ по-рано в изказването.

 

Какви са нагласите на обществото?

 

Инициативата End the Cage Age (Краят на клетките) беше внесена в Европейската комисия на 2 октомври 2020 г., след като събра 1 397 113 валидни подписа от целия Европейски съюз. Близо 18 000 български граждани и гражданки са подкрепили забраната на клетките.

Никоя птица не заслужава да живее в клетка без да може дори да разпери крилете си. Именно за това е и нашата кампания „Разперени криле“ – https://razperenikrile.bg/. Все по-голяма част от обществото в България отказва да подкрепя жестокото клетъчно отглеждане.

Резултатите от социологическо проучване в България показват, че:

 • За 63% от българите начинът на отглеждане на кокошките за яйца има значение;
 • 88% от потребителите заявяват, че предпочитат да пазаруват от търговци, които имат политика за по-хуманно отношение към животните;
 • 81% биха платили по-висока цена за яйца от ферми, осигуряващи по-хуманни условия за живот на кокошките;
 • Близо 90% от потребителите са съгласни с твърдението, че не е морално отглеждането на кокошки в клетки, след като има и по-хуманни методи.

 

Какво може да направи всеки човек?

 

Ако все още не сте подкрепили инициативата, можете да се запознаете с нея и да подпишете петицията тук. С това действие действиетелно ще увеличим броя на хората, които открито заявяват, че отказват да подкрепят клетките за кокошки носачки. По този начин ще покажем на производители, търговци и преработватели на яйца, че за все по-голяма част от българското общество има значение хуманното отношение към животните.

Споделете инициативата във Вашите приятелски, близки и служебни кръгове, за да научат повече хора какво стои зад понякоето „код 3„. Попитайте в магазина близо до Вас или в ресторанта, който обичайно посещавате, какви яйца снабдяват – всеки бизнес може да поеме ангажимент за етично снабдяване с яйца. Призовете търговците да се присъединят към нарастващия брой отговорни бизнеси в България.

Краят на клетките в България е бъдещето.

Написано от

Написано от

Елена Савова

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This