fbpx

Какво се случва с кокошките в Европа?

сеп. 13, 2022 | Блог, Кокошки носачки


 

Гражданите на Европа отделят специално внимание върху устойчивостта. Затова възможността за подобряване на начина на живот, на здравето и на околната среда са основни европейски приоритети. Част от тях са създаването на благоприятна продоволствена среда, която улеснява избора на здравословен и устойчив начин на хранене. Това ще бъде от полза за здравето и качеството на живот на потребителите и също така като цяло ще намали свързаните със здравето разходи за обществото. Затова какво се случва с кокошките в Европа и как се отглеждат те са съществени въпроси.

Хората обръщат все по-голямо внимание на въпросите, свързани с околната среда, здравето, обществото и етиката. Потребителите търсят по-висока стойност в храната, отколкото когато и да било. Въпреки че обществата все повече се урбанизират, хората искат да знаят повече за своите храни. Те желаят храните, които потребяват, да са пресни, по-малко преработени и произведени по устойчив начин.

Свободни кокошки

 

Потребителите трябва да могат да избират храни, произведени по устойчив начин, а всички участници в продоволствената верига следва да виждат това като своя отговорност и възможност

През юни 2021 г. Европейската комисия (ЕК) взе решение в отговор на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) относно „Края на клетките“. С това ЕК пое ангажимент за въвеждане на законодателни изменения за прекратяване на използването на клетки в рамките на Европейския съюз. До края на настоящата година трябва да бъдат проведени консултации във връзка с промените. През 2023 се очаква законодателно предложение за постепенно премахване на клетките в индустриалното животновъдство.

Законодателството ще обхваща премахването на клетките за индустриално отглежданите зайци, кокошки носачки, бройлери, пилета, пъдпъдъци, патици и гъски. В него ще бъдат включени и клетките за опрасване за свине майки и индивидуални боксове за телета, които все още не са забранени.

Кокошки в клетка

 

Предложението ще бъде за постепенно премахване и окончателна забрана на използването на клетки. Очаква се промените в законодателството да влязат в сила през 2027 г. То представлява част от текущите изменения на законодателството на ЕС в областта на хуманно отношение към животните съгласно стратегията „От фермата до трапезата“ (From Farm 2 Fork).

ЕК ще обсъди възможностите за търговия, етикетиране за хуманно отношение към животните, както и изискванията за внос от трети страни, които твърде вероятно ще трябва да отговарят на по-високите европейски стандарт за хуманно отношение. Това означава, че в Европейския съюз няма да могат да бъдат произвеждани, търгувани или внасяни например яйца от кокошки, отглеждани в клетка.

 

Защо това решение на Европейската комисия е епохално?

 

Според гражданската инициатива „Край на клетките“ в ЕС има над 300 милиона селскостопански животни, отглеждани в системи, които включват използването на клетки.

По отношение на броя, най-разпространените индустриални системи, включващи използването на клетки, са за:

  • Кокошки, в т.ч. кокошки носачки и носачки за разплод
  • Свине майки, включително клетки за опрасване и боксове за свине майки
  • Зайци
  • Патици и гъски (За производство на гъши дроб, като в България се отглеждат само патици, които се гушат – хранят се насилствено, за да се произвежда втлъстен/омазнен черен дроб (фоа гра). Милиони патици се гушат всяка година. България е на 3 място в света по износ на този продукт)
  • Пъдпъдъци
  • Телета

 

Спасени животни

 

Какво се случва с кокошките носачки в Европа?

 

Близо 376 милиона кокошки носачки са отглеждани в ЕС през 2021 г. Те се отглеждат индустриално по четири различни начина: в „уголемени“ клетки (клетъчно), подово (в халета/хамбари, включително волиери), свободно и биологично.

През 2021 г. приблизително 45% от кокошките носачки в Европа са били отглеждани клетъчно, 35,6% подово, 12,8% свободно и 6,6% биологично.

Над 74% от всички индустриално отглеждани кокошки в Европа се отглеждат в шест държави от ЕС. Това са Германия, Полша, Франция, Испания, Италия, Нидерландия. Съществува обаче голямо разнообразие в съотношенията на видовете отглеждане, вариращи от 99,4% клетъчно в Малта до 0% в Австрия и Люксембург.

 

Клетъчно отглеждане

Клетъчно отглеждане

 

Клетките все още са доминиращият метод на отглеждане на кокошки за яйца в повечето източни, централни и южни държави-членки на ЕС. Процентът на клетъчното отглеждане в Северозападна Европа обаче намалява.

Няколко европейски държави дори вече са надхвърлили стандартите, определени на ниво ЕС:

👉 Клетките са забранени в Люксембург и Австрия (в Австрия преходният период за вече съществуващи системи от уголемени клетки приключи през януари 2020 г.)

👉 В Германия забраната за обогатени клетки ще влезе в сила от 2025 г.

👉 Във Валония (Белгия) забраната за клетки за кокошки носачки ще влезе в сила до 2028 г. (регион Валония – Le Code Wallon Du Bien-Être Animal, 2018 г.).

👉 През септември 2020 г. долната камара на парламента на Чехия гласува забрана на клетките за кокошки носачки от 2027 г.

👉 В Словакия правителството и индустриалните органи подписаха меморандум за прекратяване на използването на клетки за кокошки до 2030 г.

 

Спасени животни

 

Какво е положението в България?

В България към момента липсва информация за предприети действия за премахването на клетките. Органите обаче ще трябва да се съобразят с европейското законодателство. Те ще трябва да приложат мерки за синхронизирането на българските наредби с регламентите на Европейския съюз. Това означава, че и в България е въпрос на време клетките да бъдат премахнати.

Дотогава в България хората и бизнесите като потребители могат да направят своя информиран избор. Ще купуваме ли яйца с код 3 или ще спрем да подкрепяме жестокото клетъчно отглеждане?

Източници:

The Institute for European Environmental Policy (IEEP)

European Commission, Agriculture and rural development, Eggs

End the Cage Age

Специално проучване на Евробарометър (април 2019 г.), Безопасността на храните в ЕС

Написано от

Написано от

Елена Савова

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This