Home Право Становище на КАЖИ за промените относно Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие