Становище на КАЖИ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, 7 февруари 2019 г.

повече информация