fbpx

Становище на ЕОБХ потвърждава „Край на клетките“

мар. 21, 2023 | Блог, Кокошки носачки

Края на клетките и становището на ЕОБХ

 

Научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) потвърждава исканията на „Край на клетките“ – европейската гражданска инициатива, получила подкрепа от Европейската комисия и Европейския парламент. То се фокусира върху хуманното отношение към индустриално отглежданите кокошки носачки и бройлерите. В него са разгледани методите на отглеждане, използвани в Европа. За всеки метод – клетъчно, подово, свободно, био – са идентифицирани съответните последици за хуманното отношение. ЕОБХ описва и свързаните с това необходими за предприемане мерки, основани на биологичните особености на животните и тяхното благосъстояние.

В становището се посочват рисковите фактори, които водят до нарушаване на благосъстоянието на животните и нарушават принципите за хуманно отношение:

 • увреждане на скелетно-мускулната система
 • групов стрес
 • невъзможност за проявяване на естествено поведение като търсене на храна
 • стрес поради изолация и хищничество
 • липса на условия за осигуряване на почивка
 • ограничаване на двигателната активност
 • лезии на меките тъкани и кожата

ЕОБХ прави сравнение с клетъчните системи и дава препоръки за осъвременени минимални изисквания при отглеждането на птици, които надхвърлят настоящите такива.

Подрязването на клюна е друга практика, която причинява отрицателни последствия за благосъстоянието на кокошките. Тя се прилага, за да се намали разпространението и сериозността на поведенческия проблем, известен като “кълване”. В становището се разглеждат както подрязването на клюна, така и рисковете, свързани с отглеждането на птици без подрязан клюн. ЕОБХ предлага алтернативи за затъпяване на клюна без подрязване.

 

Препоръки от становището на ЕОБХ

Основните препоръки в становището на ЕОБХ включват:

 • Отглеждането на всички птици в системи без клетки (алтернативни системи – подово, свободно, био):
  За кокошките носачки ЕОБХ ясно посочва, че клетки не трябва да бъдат използвани при отглеждането им. От органа изтъкват още, че осакатяващи практики като подрязване на човките трябва да бъдат заменени с други превантивни методи срещу кълването. В становището си ЕОБХ препоръчва промяна не само на методите на отглеждане, но и на гъстотата на птиците. Максималната гъстота на отглеждане да бъде до 4 птици на квадратен метър. В настоящите минимални изисквания се допускат 9 птици/м2.
 • Внедряване на леснодостъпни, повдигнати платформи:
  В препоръката за премахването на клетките и преминаването към алтернативни методи се включва и въвеждането на повдигнати конструкции за кокошките, както и минимум 1 гнездо на всеки 7 птици. 
 • Осигуряване на суха и ронлива постеля:
  Освен това ЕОБХ подчертава, че системите, които осигуряват дневна светлина, достъп до открито пространство или покрити веранди, имат положителен ефект върху поведението на кокошките. Това спомага и за предотвратяване увреждането на перата им и редица поведенчески проблеми.
 • Достъп до открити пространства с навес:
  Наличието на покрити площи (навес) се препоръчва за всички видове индустриални птици, което трябва да бъде на разположение (ако климатът го позволява). Насърчава се осигуряването на открити площи и достъп до нея за кокошките носачки.
  По отношение на режима на осветяване е необходимо осигуряването на естествена светлина в допълнение към изкуствената. Както на кокошките носачки, така и на птиците за разплод (родители) трябва да бъде предоставена възможност за осем часа непрекъсната тъмнина на ден (при изключено изкуствено осветление), както и периоди на “смрачаване” и “зазоряване”.
 • Практики като ограничаване на храната трябва да бъдат изключени.

ЕОБХ препоръчва да се прилага хармонизиран подход за събиране на информацията и определяне на характеристиките на благосъстоянието при кокошките носачки.

 

Извод от становището

Научното становище на ЕОБХ потвърждава „Край на клетките“, с което подчертава значението на системното измерване на хуманното отношение към животните. То трябва да се осъществява чрез приемане на хармонизирани методи за оценка в целия ЕС.
Важно е да се подчертае, че вече съществуват няколко метода за оценка на хуманното отношение към птиците, но понастоящем те се използват само на доброволен принцип. Според ЕОБХ сред важните параметри, които трябва да се наблюдават, са смъртността във фермите, нараняванията, уврежданията на оперението, фрактурите на гръдната кост и нарушаването на труповете при бракуване.

Стотици милиони селскостопански животни в ЕС са държани в клетки през по-голямата част от живота си. Отглеждането в “затвор” представлява ненужна жестокост, особено когато съществуват системи, които предлагат по-добри условия за отглеждане без използването на клетки. Чрез подкрепата си за Европейската гражданска инициатива европейците призоваха Европейската комисия да сложи край на подобни практики, които противоречат на принципите на хуманното отношение към животните.

 

Допълнителна информация по темата:

Научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“

 

Написано от

Написано от

Елена Савова

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Share This