fbpx

Законодателни забрани на „гушенето“ в Европа – възможно ли е и в България?

ян. 10, 2022 | Блог, Гушене за фоа гра, Избрани

Насилственото хранене на патици и гъски, наричано „гушене“ представлява въвеждане на тръба, чрез която се внася директно в хранопровода на животното огромно количество храна – много над нормалните му потребности и желание за приемане на храна.   Както знаете това е начинът за добиване на втлъстен черен дроб „Фоа гра“. Втлъстяването на черния дроб предизвиква състоянието чернодробна стеатоза. Веднъж увреден черният дроб вече не може да изпълнява своите функции и това, също като при хората, води до нарушаване на биологичните процеси и увреждане и на останалите органи.

Може би не сте имали контакти с патици и нямате наблюдения върху тях – в действителност те са социални и интелигентни животни, които разпознават лицата и се привързват към хората, които се грижат за тях. Същевременно патиците, подложени на „гушене“, по обясними причини изпитват неистов страх от хора (според изследване на ЦОРХВ¹).

Неслучайно практиката по насилственото хранене на патици и гъски не се извършва в повечето държави в Европа, а в някои от тях е изрично забранена със закон. В някои държави законодателното не позволява излишното причиняване на болка и страдание и несъобразяването с естествените нужди от храна и вода на животните. Такива разпоредби сами по себе си са достатъчни, за да създадат законова забрана за „гушенето“. Този подход е възприет например в Италианската Република, Обединеното кралство, Северна Македония. Законодателното решение на тези държави е обективирано в следните разпоредби:

Забрана на гушенето в Италия

Италианска република:

Декрет от 26.03.2001 № 146 за транспониране на Директива 98/58 / EО относно закрилата на животните в стопанствата

„Чл. 2 Задължения на собствениците, гледачите и пазачите на животни:

Собственикът, гледачът или пазачът трябва:

а) да взема адекватни мерки да осигури благосъстоянието на животните си и да гарантира, че не им се причинява излишна болка, страдание или нараняване.“

Обединеното кралство:

Закон за хуманното отношение към животните:

„Лице осъществява насилие (над животно), ако не полага необходимата разумна грижа да осигури задоволяване на нуждите на животно, за което се отговаря до степен съответна на добрата практика.

За целите на настоящия закон нуждите на животното са задоволени, когато му се осигури:

Б) задоволяване на нуждите му за подходяща диета.“

Македония - гушенеРепублика Северна Македония:

Закон за защитата и благосъстоянието на животните:

„Чл. 4, ал. 3 На животните следва ежедневно да се осигурява вода за пиене със съответното качество, както и храна със съответните хранителни стойности, хигиенично чисти и съответни на възрастта и вида, за обезпечаване на физиологичните потребности.“

В други държави е възприет подхода за изрична забрана на „гушенето“ в законовите текстове. Такива са например законодателните текстове на Федерална република Германия, Кралство Норвегия и Република Турция:

Федерална република Германия:

Закон за хуманното отношение към животните:

㤠3

Забранява се:

Т. 9 да се храни животно насилствено, освен ако това се налага по здравословни причини.“

Кралство Норвегия:

Закон за хуманното отношение към животните:

„Глава първа: Общи изисквания

  • 24. Внимание, грижа и хранене:

Лице отглеждащо животни трябва да осигури на животното добър надзор, грижа, включително и да предостави:

Храна, и вода с добро качество, да задоволи нуждите от хранителни вещества на животното и течности, да стимулира добро здраве и благосъстояние. Животните не трябва да бъдат хранени или поени насила, освен ако това се прави по здравословни причини.“

Република Турция:

Закон № 5199 за защита на животните:

„Чл. 14 Забраняват се следните действия и взаимоотношения с животни:

К) Да се храни насилствено животно, когато това не е свързано със здравословни причини, да му се дава храна, която може да му причини болка, страдание или увреждане, алкохолни напитки, цигари, наркотици и подобни храни или напитки, които могат да причинят пристрастяване.“

Гушене УкрайнаРепублика Украйна:

Закон за защита на животните от насилие:

„Чл. 21 Забранява се:

– Насилственото хранене на животни, освен с цел за лечението им, или за профилактика, включително се забранява извършването на дейности за развъждане и отглеждане на гъски и патици за добив на фоа-гра (мазен черен дроб).“

Водени от виждането, че в една съвременна държава е недопустимо жестокото отношение към животните и възприемането им единствено като източник на печалба, изброените по-горе държави са наложили законодателна забрана за „гушенето“.

Цитираните извадки от чуждите законодателни решения на този проблем  по никакъв начин не изчерпват нито всички държави, в които нехуманното отношение към животните, включително „гушенето“ е забранено, нито представят най-значимите и важни разпоредби, осигуряващи хуманно отношение към животните. С цитирането им искаме да покажем, че решение на този проблем, при съответната обществена воля и подкрепа, има.

Ние вярваме, че и в Република България можем да се откажем от тази жестока практика и също да приемем законова забрана за гушенето и други жестокости, които към настоящия момент се извършват напълно легално у нас.

Ако искате да помогнете за приемането на съответните законодателни промени у нас, вижте как можете да го направите на следния линк: https://stopfoiegras.caai.bg/

 

Написано от

Написано от

Светла Досева

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Share This