Home Блог Полша: Един от най-влиятелните политически лидери ЗА забрана на отглеждането на животни за кожи