fbpx
Край на видизма

Край на видизма

Видизмът (още видовизъм или видова дискриминация) е приписване на различни стойности и права или определено отношение към индивидите само на базата на видовата им принадлежност.  Понятието обхваща две идеи. Първата идея е свързана с...