fbpx

Край на видизма

авг. 29, 2020 | Блог

Видизмът (още видовизъм или видова дискриминация) е приписване на различни стойности и права или определено отношение към индивидите само на базата на видовата им принадлежност. 

Понятието обхваща две идеи. Първата идея е свързана с антропоцентризма – вярването, че човекът е центърът на вселената. Смята се, че интересите на човек винаги се поставят над интересите на членове от други видове. От друга страна, видизмът се отнася до приписването на по-голямо морално значение на другите животни на базата на статута на вида им. Например, интересите на домашните любимци и животните от застрашен вид биха били по-зачетени от интересите на селскостопанските животни, лабораторните животни или на животните, считани за вредители или дивеч.

От 2015 г. основаната в Швейцария асоциация за равенство на животните (PEA) организира Световния ден за прекратяване на видима (WoDES). Обединяват се множество асоциации за правата на животните по целия свят около обща цел: да се отречем от видизма, тази несправедлива идеология, която оправдава, че животът и интересите на животните се пренебрегват просто защото не принадлежат към човешкия вид.

Целите, които поставя Световният ден за края на видизма, са следните:

Нов правен статут – Премахване на статута на собственост

Животните, различни от човека, изпитват емоции и са пълноправни индивиди. Обаче заради статута им на собственост те могат да бъдат купувани и продавани като стоки. За съжаление интересите на собственика на даденото животно се поставят над основните права на животното и то много често страда, заради желанията и решенията на човека. Необходимо е изграждане и материализиране на нов правен статут за животните, който ги отдалечава от статута на собственост и позволява да бъдат считани за живи същества, чиито интереси могат да бъдат защитени в съда.

Развиване на доброто отношение към животните, различни от човека, чрез образованието – Предотвратяване на видизма

Прилагането на глобални информационни и превантивни кампании срещу видизма, за да се осъзнаят всички граждани колко е важно уважението към живота на животните.

Видизмът се заражда още в началото на нашето развитие. За това е от изключителна важност възпитанието и добрият пример, който родителите дават на своите деца. Всяко живо същество има право на достоен живот, ние сме част от природата, а не нейни господари. За съжаление много трудно може да се изкорени идеята, че хората са по-висшият вид. Ние сме тук на тази земя с цел да я направим по-добра, а не с цел да я съсипем.

Миролюбива хранителна култура – Прекратяване на риболова и затваряне на кланиците

Повечето животни, различни от човека, убивани в света, са убивани за храна: приблизително 64 милиарда сухоземни животни посрещат смъртта в кланици всяка година и около 1000 милиарда водни животни умират от задушаване в рибарски мрежи. Моралът, който е присъщ за състрадателния човек осъжда убиването и нараняването на живи същества, следователно кланиците нямат място в съвременния свят. Налага се да се сложи край на субсидиите за селскостопанско животновъдство, установяване на помощ за преквалификация на работниците в този сектор, постигане на балансирана зеленчукова диета в заведенията и забрана за умъртвяването на животни за консумация.

За етични научни изследвания – Животните не са лабораторен материал

Край на използването на животни като „биологичен материал“ в лаборатории. Молим също така да бъдат значително увеличени публичните инвестиции в методи и изследвания, които не използват животни.

Молим всички решения относно околната среда да отчитат интересите на животните, по-специално да се радват на живота си и да се възползват от благоприятна среда.

С развитието на човечеството паралелно се е развивало и отношението ни към заобикалящата ни среда. Все по-често човек си задава неудобни въпроси, защото вижда безсмислието на смъртта и жертвите, които ежедневно се дават, за да може човешкият род да властва над земята. Земята се задъхва от нашите необмислени действия, времето ни изтича. За да спасим себе си, трябва да спасим и животните, трябва да се огледаме наоколо и да видим, че не сме сами. Моралът и чувството ни за доброта и справедливост трябва да са водеща сила на човешкото развитие. Да подадем ръка на животните, да ги приемем за равни. Защото с всеки един погубен живот, ние погубваме себе си. Няма нищо вечно. Животът не е вечен, но от нас зависи да се борим за него. Защото единственото истински важно нещо е животът, независимо от неговата форма. Загубим ли го, губим всичко. Хората трябва да спрат да сеят смърт. Защото смъртта е неизбежна. А животът крехък. Пазете живота! Бъдете част от промяната! Краят на видизма е съвсем скоро.

Написано от

Написано от

Мария Гаралова

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Share This