Home Блог Бизнес за милиарди затъва: производството на кожи от норки в Дания в рязък спад