fbpx

Българските граждани искат забрана на фермите за ценни кожи

юни 26, 2018 | Блог, Ферми за кожи

Точно 51 234 подписа бяха внесени в българския парламент от Национална гражданска инициатива. Иска се забрана за фермите за ценни кожи на територията на България.


На 22 юни в 13.13 ч. в Народното събрание на Р. България бяха внесени общо 51 234 подписи от гражданското общество. С тях: предложение за промяна на Закона за ветеринарномедицинската дейност, където да бъде посочено, че „не се допуска отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в Република България“.

Причините за забрана

Сред мотивациите за забраната са нарастващото негативно обществено мнение към продуктите от ценни кожи и тяхното производство, етичните и хуманни проблеми, страданието на животните, рискът за здравето и поминъка на местнита хора, социалните проблеми, замърсяванията, заплахите за биологичното разнообразие и др.

Подкрепата

Подписите са събрани в рамките на Гражданската инициатива, която стартира на 25 март и се проведе съгласно Закона (за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление). На пунктове в цялата страна се събраха 34 995 подписа на хартия, с лични данни. 16 098 подписа са от онлайн петиция в платформата change.org. Подписката съдържа и 181 подписа на деца , които са настоявали да се разпишат, въпреки че нямат законовото право за това.

Всички 51 234 подписи

Всички 51 234 подписи

През последните месеци в страната се проведе и информационна кампания за влиянието на фермите за ценни кожи. Опасенията на гражданите са, че въпреки че фермите за ценни кожи в България официално са едва три и съществуват от няколко години, темповете, с които се разрастват, са заплашителни. Само за две години, една от фермите за норки е увеличила двойно капацитета си. По данни от 2017 г. сега там са отглеждани близо 120 000 американски норки. Целта на тази ферма за следващите няколко години е да достигне капацитет от 400 000 норки годишно.

През август милалата година бе направен опит за промяна на заканодателството, която включваше облекчения за сектора. След множество граждански протести се стигна до оттегляне на прокета през януари. Стремглаво увеличаващият се брой забрани за индустрията с ценни кожи в Европа е още една причина българите да искат тази забрана и у нас. Именно защото бизнесът с ценни кожи премества фермите в страни, където все още тази практика не е забранена. Ако България не приеме такава забрана сега, то рискува фермите да се увеличат многократно, а заедно с това ще се увеличат и щетите и рисковете за животните, за природата, реките и биоразнообразието, и за местните жители, които всекидневно са подложени на тормоз от влиянието на фермите.

Заблатяване. Само едно от последствията от фермите за ценни кожи.

Производството на ценни кожи е умопомрачително страдание за животните. Индустрията е жестока и ненужна в съвременния 21 век.

Заявление от инициаторите

„Събирахме подписи, както ни е позволено, само в рамките на три месеца. Изискванията са такива, че се налага вписването на лични данни като ЕГН, постоянен или настоящ адрес и т.н. Въпреки тромавата правна процедура и затрудненията по защита на личните данни, ние вярваме, че успяхме да съберем предостатъчно подписи, за да се покаже общественият интерес и желанието на народа. Никой човек, който се информира достатъчно, не може да остане безпристрастен към страданието на животните, пагубните последствия върху природата и биоразнообразието, и всекидневния тормоз върху местните жители. Именно тези факти трябва да бъдат сериозно разгледани от политиците, защото фермите за ценни кожи са тиктакаща екологична бомба и неописуемо страдание за животните.

Много страни се усетиха навреме и приеха забрани, въпреки че ферми са съществували там от десетилетия преди това. Подписката ще е пореден демократичен тест за институциите и управляващите, чрез който ще разберем доколко те са способни да се вслушат в обществото. Дали ще изберат ценностите на наненасилие, чиста природа и устойчиво бъдеще, или бързите печалби, страдание, смърт и разруха, всичко зависи от тях и от желанието им да се информират достатъчно по въпроса.“

Преди внасянето на подписите за забрана в Народното събрание

Преди внасянето на подписите в Народното събрание

Още няколко цифри и факти

В България от 2013 г. (официално) развиват дейност три ферми за ценни кожи. Само за 2017 година в страната са убити над 100 хиляди норки. От 2013 насам убиваните животни за кожи се увеличават в пъти. Въпреки че най-голямата ферма е заявила капацитет от 400 000 норки (годишно), за нито една ферма не е правен ОВОС (Оценка за въздействието върху околната среда).

През годините е имало постоянни сигнали за забелязани свободни норки (инвазивен вид) в дивата природа и селата около фермите. Сигнали има и за катастрофалното замърсяване около фермите. Самото им съществуване е в нарушение и на съществуващото българско законодателство. Не са спазени изисквания на Закона за биологичното разнообразие, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на пернат и космат дивеч.

Кадри от 2017 във ферма за ценни кожи в България

По света

Над 100 милиона животни се убиват всяка година за ценни кожи.

16 страни от Европа са предприели забрани или силни ограничения на фермите за ценни кожи.

73% от запитаните граждани в 17 европейски страни са против фермите за ценни кожи.

90% от произведените кожи се ползват за модни аксесоари и декорации.

Близо 900 модни дизайнери, модни корпорации и топ брандове обявиха, че вече няма да ползват ценни кожи в колекциите си.

Общественото мнение в Европа

Общественото мнение в Европа


 

Написано от

Написано от

Стефан Димитров

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This