fbpx

Проучване на общественото мнение: кокошки носачки

сеп. 15, 2023 | Блог, Избрани, Кокошки носачки

Ново проучване на общественото мнение по теми, свързани със защита на животните, потвърждава, че условията, в които се отглеждат кокошките носачки са важни за все повече хора в България. Тенденцията е устойчива и показва нарастващо съгласие с твърдението, че отглеждането на кокошки в клетки не е морално, след като съществуват по-хуманни варианти.

 

Нагласи към хуманното отношение към кошките носачки и избора на яйца

 

Проведеното от СОВА ХАРИС изследване е представително за населението на страната и включва различни теми за животните, в т.ч. нагласите втв връзка с хуманното отношение към кокошките носачки и покупката на яйца.

 В проучването, направено в периода от 15.06 до 12.07.2023 г., над 76% от анкетираните заявяват, че купуват кокоши яйца за домакинството си всяка или почти всяка седмица – това е с 0,5% повече отколкото през 2021 г.

 

Намалява броят на лицата, които не са запознати с методите и условията на отглеждане и изобщо не обръщат внимание на това

 

По-голямата част от запитаните – 41,3%, не са запознати кой е най-разпространеният метод за отглеждане на кокошки носачки за яйца в България.

 

 

Относително същият процент респонденти – 43,6%, отговарят, че изобщо не обръщат внимание на типа отглеждане при покупка на яйца. В сравнение с 2021 г., тези данни показват, че намалява броят на лицата, които не са запознати с методите и условията на отглеждане и изобщо не обръщат внимание на това.

 

 

Над половината от анкетираните посочват, че за тях условията за отглеждане на кокошките носачки са важни, когато избират яйца за домакинството си.

Мнението, че условията на отглеждане на кокошки имат ефект върху качеството на яйцата, през 2020 г. се споделя почти единодушно – 88%, а през 2021 и 2023 г. съответно от 85,5% и 87% от запитаните.

 

 

 

Морално ли е отглеждането на кокошки в клетки или какви са нагласите на потребителите към търговците?

 

Все повече българи намират за неморално отглеждането на кокошките в клетки, след като има и по-хуманни варианти. Процентът на хората, съгласни с това твърдение през 2020 г. е 76%, година по-късно, през 2021 г., процентът нараства до 89%, а през 2023 достига 89,4%.

 

 

Аналогична тенденция се наблюдава и при предпочитанията за пазаруване от търговци, които имат етична политика за по-хуманно отношение към животните. През 2020 г. 78%  от всички запитани твърдят, че биха предпочели именно такива търговци на яйца – които имат политика за по-хуманно отношение към животните. Година по-късно те са  87,8%, а през 2023 –  89,2%.

 

 

 

79,8% от респондентите на проучването от 2023 г. заявяват, че биха платили по-висока цена за яйца от ферми, осигуряващи по-хуманни условия за живот. За сравнение този дял през 2021 г. е бил 81,4%, а през 2020 г. – 77%.

 

 

Устойчива е и тенденцията в подкрепа на търговците и проивзодителите от страна на потребителите да преустановят продажбата и употребата на яйца от клетъчно отглеждане (яйца с код 3).

 

 

Данните са от проучване, представително за населението на страната над 16 г., с квота по пол, възрастова група и местоживеене. Изследването е проведено от СОВА ХАРИС в периода 15.06 – 12.07.2023 г. сред 1503 български граждани на възраст над 16 години по метода на онлайн анкета.

 

Източници:

Проучване на общественото мнение по теми, свързани със защита на животните, 08.08.2023

Проучване на общественото мнение по теми, свързани със защита на животните, 25.05.2021

При избора на яйца хуманното отношение е важно за българите, 15.04.2020

Написано от

Написано от

Елена Савова

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Share This