Home Блог Покана: Учредително събрание на Национална гражданска инициатива (НГИ) за Забрана на добива на ценни кожи