fbpx

Фрапиращо несъответствие в износа и продажбите на ценни кожи у нас през последните години

сеп. 21, 2019 | Блог, Ферми за кожи

Спорад регистър на ООН – UNCTAD – износът от България за 2018 е 11,3 млн. долара (около 20 млн. лева). Декларираните продажби на най-големия производител у нас са 3000 лв.

Икономически и финансов анализ на сектора за ценни кожи в България е част мотивите към внесения в Народното събрание проект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който се цели забрана на отглеждането и убиването на животни за ценни кожи.

Финансовият анализ посочва едно съществено несъответствие в данните за износа на ценни кожи, което заслужава проверката на НАП и прокуратура.

Според данни на регистъра на UNCTAD (комисията на ООН за търговия и развитие) от България през 2018 г. са изнесени ценни кожи с косъм на стойност 11,3 млн. долара. Сумата е значителна на фона на нивата от предишни години и повдига въпроса: Кой е реализирал този експорт?

Износ без продажби

Единственият голям производител на ценни кожи в България е „Фармпро“ ООД. Фирмата произведжа над 99% от продукцията в България. Според годишните финансови отчети (ГФО) фирмата почти не отчита продажби, а само нарастване на запасите. Продажбите декларирани за 2018 г. са само 3000 лв.

Това поставя въпроса: Кой е реализирал експорта за 2018-та от 11,3 млн. долара, след като най-големия производител е декларирал продажби само за 3000 лв.?

износ ценни кожи българия

Финансовият анализ посочва и друга интересна информация от регистъра на UNCTAD. През 2018 г. от България са изнесени в Дания сурови ценни кожи на стойност 9,053 млн. долара, но през същата година е регистриран и внос на сурови ценни кожи от Дания в България на почти същата стойност – 9,055 млн. долара. Двете операции очевидно са свързани, но не са отразени във финансовите отчети на нито една от фирмите-производители на сурови ценни кожи в страната.

Отговорните институции лесно могат да установят дали не става дума за фиктивен внос-износ, целящ заобикаляне плащането на данъци или прикриване на търговски операции. Но дори случаят да не е такъв, остава да се обясни износът на сурови ценни кожи за Полша: през 2018 г. – 1,946 млн. долара и 272 хил. долара за Гърция, които също липсват като декларирани продажби в отчетите на двете съществуващи ферми. Именно Дания, Полша и Гърция са основните производители на ценни кожи в Европа.

цена кожа норка kopenhagen fur

В допълнение към ситуацията в страната, анализът изнася фактии за икономическия срив в световната индустрия за ценни кожи. Kopenhagen Fur, най-голямата аукционна къща за ценни кожи в света в средата на 2019 г. е уволнила над 100 служителя, след като през 2018 г. е освободила други 40. Според историческата статистика на датския аукцион, след 2016 г. цената на кожите е спаднала до около 78% от средната за периода след 2001 г.

Статия: Бизнес за милиарди затъва: Производството на кожи от норки в Дания в рязък спад

световен износ ценни кожи

Анализът посочва, че през последните три години 2016-2018 г. световният износ на ценни кожи е на по-ниско (75%) от средното за последните десетилетия ниво. Ръстът на пазара между 2010 и 2015 г. вероятно е свързан с глобалната финансова криза и търсенето от инвеститорите на алтернативни активи, включително стоки на лукса. След 2016 г., резкият спад на световния експорт се дължи на изострящите се критики относно етичната страна на този бизнес и отказа на големи модни компании да използват ценни и екзотични кожи в своите колекции.  

Основната ферма за кожи у нас – трайно на загуба

Информацията във финансовия анализ на сектора показва също, че основният производител на ценни кожи в България – „Фармпро“ ООД, работи трайно на загуба и за последните четири години регистрира счетоводна загуба от общо 1,002 млн. лв., което води до отрицателен собствен капитал (-1,029 млн. лв.).

Фин. данни за „Фармпро“ ООД (в хил. лв.) 2018 2017 2016 2015
Нетни приходи от продажби 3 171 564 1157
Увеличение на запасите 9084 6258 5834 4000
Счетоводна загуба 162 191 315 334
Активи 24260 20642 15228 11665
Задължения 25289 21509 15904 12026
Разходи за възнаграждения 579 548 619 418
Разходи за социални осигуровки 107 101 109 76
Материални запаси 20544 16446 11006 7668
Задължения към персонала 69 52 62 55
Осигурителни задължения 21 19 21 17
Собствен капитал – 1029 -867 – 676 – 361

Фирмата отчита много ниски приходи от продажби, спаднали до едва 3 хил. лв. през последната година. Това води до висока задлъжнялост, като между 2015 и 2018 г. размерът на задълженията ѝ се увеличава със 110% и вече надхвърля 25 млн. лв. Посочените факти водят до силно неблагоприятни коефициенти на финансова автономност и на задлъжнялост. Освен това ГФО показват, че фирмата поддържа между 50 и 70 хил. лв. задължения към персонала и още 20 хил. лв. задължения за социални осигуровки, което говори, че като работодател тя не е изряден платец.

Като заключение иконочическият анализ обобщава, че щетите внушително надхвърлят реалните и потенциалните публични икономически ползи от отглеждането на животни за ценни кожи, и възможно най-скоро Република България следва да приеме законодателство, забраняващо отглеждането на животни с основна цел добив на кожи, като се определи преходен период, достатъчен за възстановяване на реално направените производствени инвестиции (но не по-дълъг от 3 години).

Написано от

Написано от

Петя Алтимирска

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Share This