fbpx

Започва Европейска гражданска инициатива “Европа без ценни кожи”

май 22, 2022 | Блог, Избрани, Прессъобщения, Ферми за кожи

Инициативата призовава ЕС да забрани отглеждането на животни за ценни кожи и пускането на пазара на продукти от тях, заради жестокостта към животните, рисковете за хората и природата и липсата на устойчивост.

На 18 май 2022 г. стартира Европейската гражданска инициатива (ЕГИ/ECI) “Европа без ценни кожи”/Fur Free Europe, инициирана от организациите в Eurogroup for Animals, сред които и Сдружение „КАЖИ“ (Кампании и активизъм за животните в индустрията).

ЕГИ беше официално регистрирана от Европейската комисия (ЕК) на 16.03.2022 г. и ще е активна от 18.05.2022 г. в продължение на една година.

“Окончателен край на добива и търговията с ценни кожи в Европа може да се постигне, ако инициативата е успешна и в рамките на една година се съберат един милион подписа на пълнолетни, европейски граждани. Тогава ЕК ще бъде задължена да разгледа предложението.”, споделя Петя Алтимирска от Сдружение “КАЖИ”

Основни мотиви за забраната са, че ценните кожи са неетични, опасни и неустойчиви:
● Сложните поведенчески нужди на дивите животни не могат да бъдат задоволени във фермите за кожи: отглеждането им в тесни клетки и убиването им единствено или главно заради стойността на козината им не може да бъде допустимо дори и за домашни животни.
● Фермите за кожи представляват риск за здравето на животните и хората, както се доказа по време на пандемията COVID-19, когато стотици ферми за норки бяха засегнати от огнища на коронавирус и нови варианти на вируса бяха предадени от животните на хората.
● Добивът на ценни кожи е дейност с вредно въздействие върху околната среда, тъй като при обработката и боядисването на козината се използват токсични химикали. По отношение на замърсяването на почвата с токсични метали производството на кожи се нарежда сред петте индустрии с най-висок интензитет на замърсяване.
● Фермите за ценни кожи са заплаха за местното биологично разнообразие. Някои от отглежданите видове, като американската норка и енотовидното куче, които често бягат от фермите за кожи, понастоящем се считат за инвазивни чужди видове (ИЧВ) и оказват значително неблагоприятно въздействие върху дивата природа в Европа.

През 2021, на заседание на Съвета на Европейския съюз (Селско стопанство и рибарство) Нидерландия и Австрия призоваха Европейската комисия да забрани отглеждането на животни за кожи. Призивът за прекратяване на отглеждането на животни за кожи в ЕС от съображения, свързани с хуманното отношение към животните, общественото здраве и етичните съображения, беше подкрепен от общо дванадесет държави членки по време на обсъждането, в т.ч. и от България.

„Обръщаме се с призив към европейските граждани да подпишат инициативата и да ни помогнат за да забраним фермите за кожи и търговията с козина  в Европа, веднъж завинаги. Още през 2018 г. над 51 хиляди граждани се подписаха в подкрепа на Национална гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи. За рисковете и негативите от фермите за кожи и за жестокостта към животните на тези места вече се знае много. Европейските граждани отдавна не одобряват убиването на животни само заради кожите им. В България това неодобрение е  81%.   Модните компании масово се отказват от използването на кожите. Време е европейските институции да чуят обществото.“, коментира Петя Алтимирска, председател на сдружение “КАЖИ” и председател на Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България.

 КРАЙ

 

Бележки

ECI Европа без кожа

Решение за изпълнение на Европейската комисия относно ЕСИ „Европа без ценни кожи”

Повече информация за отглеждането на животни за ценни кожи в Европа

Последни новини за отглеждането на животни за ценни кожи

Искането на дванадесет държави членки от 2021 г. за прекратяване на отглеждането на кожи в ЕС

Контакти и допълнителна информация: 
Петя Алтимирска (Председател на сдружение КАЖИ)

0895 76 07 54
caai.bg
https://facebook.com/caai.bg
https://instagr.am/caai.bg
https://twitter.com/caai_bg

В България Сдружение „КАЖИ“ е инициатор на Националната гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи, която събра над 51 000 подписа на хора, подкрепящи тази забрана.
Сдружение „КАЖИ“е част от коалицията от организации за защита на животните Eurogroup for Animals

Написано от

Написано от

Петя Алтимирска

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This