Home Блог VFС се присъединява към международната програма Fur Free Retailer