Home Блог България изнася над 21 тона облекла от тюленови кожи