fbpx

Покана за Общото събрание на КАЖИ

май 26, 2020 | Блог

Уважаеми членове на КАЖИ,

Съгласно Устава на сдружението и съгласно решение на Управителния съвет от 25 май 2020 г., свикваме редовно Общо събрание (ОС) на КАЖИ, което ще се проведе на 28 юни (неделя) 2020 г. от 13 ч. във Фабрика Автономия, с адрес: бул. Генерал Тотлебен 34,София.(Мястото се намира от задната страна на локалното, точно до паркинга на Кауфланд.)

Общото събрание ще се проведе съгласно Устава на КАЖИ при следния дневен ред:1. Отчет за дейността на сдружението за 2019 г.;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на КАЖИ за 2019 г.;
3. Избиране на Управителен съвет, съгласно чл. 33 от Устава на сдружението; 4. Разни (свободна дискусия и предложения за обсъждане и решения).

ВАЖНО!

  • Ако някой не може да присъства, може да упълномощи писмено друг член на КАЖИ да го представлява и да гласува от негово име. Един член на КАЖИ може да представлява само едно лице.
  • За да се проведе ОС е необходимо да присъстват повече от половината членове на сдружението. Ако не присъстват, събранието ще се състои един час по-късно, със същия дневен ред, само с присъстващите.
  • Напомняме на всички, които не са платили членският си внос, че е важно да го направят преди датата на събранието. Можете да платите на място, преди събранието или да използвате някой от тук описаните инструменти за онлайн плащане и банков превод, като на основание за плащане напишете трите си имена и „членски внос за 2020 г.“.

Общото събрание съдържа някои задължителни и определени от Закона процедури, но в същото време е много добра форма за обсъждане на дейностите, задачите и управлението на КАЖИ. Ето защо, отправяме покана към Вас – членовете и доброволците на КАЖИ, да присъствате и да споделите своите препоръки и виждания за организацията.  Не е нужно да сте непременно активен за да сте член на КАЖИ. Важното е да споделяте принципите и целите на сдружението и да ни подкрепяте в работата ни за тяхното изпълнение. 

Очакваме Ви!  

Написано от

Написано от

Петя Алтимирска

Повече от блога ни

Към всички статии

Нов научен доклад за фермите за кожи потвърждава: нуждите от хуманно отношение към животните не могат да бъдат задоволени

Нов научен доклад за фермите за кожи потвърждава: нуждите от хуманно отношение към животните не могат да бъдат задоволени

Нов научен доклад за фермите за кожи потвърждава: нуждите от хуманно отношение към животните не могат да бъдат задоволени Докладът потвърждава, че отглеждането на норки, лисици и енотовидни кучета...

Научното становище на ЕОБХ потвърждава: клетки не трябва да бъдат използвани при отглеждането на кокошки носачки

Научното становище на ЕОБХ потвърждава: клетки не трябва да бъдат използвани при отглеждането на кокошки носачки

Научното становище на ЕОБХ потвърждава: клетки не трябва да бъдат използвани при отглеждането на кокошки носачки Ново становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) заявява, че...

Share This