fbpx

Покана за Общото събрание на КАЖИ

май 26, 2020 | Блог

Уважаеми членове на КАЖИ,

Съгласно Устава на сдружението и съгласно решение на Управителния съвет от 25 май 2020 г., свикваме редовно Общо събрание (ОС) на КАЖИ, което ще се проведе на 28 юни (неделя) 2020 г. от 13 ч. във Фабрика Автономия, с адрес: бул. Генерал Тотлебен 34,София.(Мястото се намира от задната страна на локалното, точно до паркинга на Кауфланд.)

Общото събрание ще се проведе съгласно Устава на КАЖИ при следния дневен ред:1. Отчет за дейността на сдружението за 2019 г.;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на КАЖИ за 2019 г.;
3. Избиране на Управителен съвет, съгласно чл. 33 от Устава на сдружението; 4. Разни (свободна дискусия и предложения за обсъждане и решения).

ВАЖНО!

  • Ако някой не може да присъства, може да упълномощи писмено друг член на КАЖИ да го представлява и да гласува от негово име. Един член на КАЖИ може да представлява само едно лице.
  • За да се проведе ОС е необходимо да присъстват повече от половината членове на сдружението. Ако не присъстват, събранието ще се състои един час по-късно, със същия дневен ред, само с присъстващите.
  • Напомняме на всички, които не са платили членският си внос, че е важно да го направят преди датата на събранието. Можете да платите на място, преди събранието или да използвате някой от тук описаните инструменти за онлайн плащане и банков превод, като на основание за плащане напишете трите си имена и „членски внос за 2020 г.“.

Общото събрание съдържа някои задължителни и определени от Закона процедури, но в същото време е много добра форма за обсъждане на дейностите, задачите и управлението на КАЖИ. Ето защо, отправяме покана към Вас – членовете и доброволците на КАЖИ, да присъствате и да споделите своите препоръки и виждания за организацията.  Не е нужно да сте непременно активен за да сте член на КАЖИ. Важното е да споделяте принципите и целите на сдружението и да ни подкрепяте в работата ни за тяхното изпълнение. 

Очакваме Ви!  

Написано от

Написано от

Петя Алтимирска

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This