fbpx

Покана за Общо събрание на сдружение КАЖИ за 2021

апр. 29, 2021 | Блог

Уважаеми членове на КАЖИ, 

Съгласно Устава на сдружението и съгласно решение на Управителния съвет 20 април 2021 г., свикваме редовно Общо събрание (ОС) на КАЖИ, което ще се проведе на 30 май (неделя) 2021 г. от 13 ч до 15 ч.Събранието ще се проведе онлайн, за да не създава предпоставка за заразяване с COVID, както и за да се осигури възможност за участие на повечето хора, живеещи извън София.

 Общото събрание ще се проведе съгласно Устава на КАЖИ при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020 г.;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на КАЖИ за 2020 г.;
3. Разни (други, постъпили предложения за обсъждане и решения).

 ВАЖНО!

  • Ако някой няма възможност да участва, би могъл да изпрати упълномощи писмено друг член на КАЖИ да го представлява и да гласува от негово име. хЕдин член на КАЖИ може да представлява само едно лице.
  • За да се проведе ОС е необходимо да присъстват повече от половината членове на сдружението. Ако не присъстват, събранието ще се състои един час по-късно, със същия дневен ред, само с присъстващите.
  • Напомняме на тези от вас, които не са платили членския си внос, че е важно да се направи преди датата на събранието. Може да използвате някой от тук описаните инструменти за онлайн плащане и банков превод, като на основанието за плащане трябва да се напише „членски внос“ и трите имена.

Общото събрание съдържа някои задължителни и определени от Закона процедури, но в същото време е много добра форма за обсъждане на дейностите, задачите, структурата и управлението на КАЖИ. Ето защо, отправяме покана към Вас – членовете и доброволците на КАЖИ, да присъствате и да споделите своите препоръки и виждания за организацията. 

Не е нужно да сте непременно активен, за да сте член на КАЖИ. Важното е да споделяте принципите и целите на сдружението и да ни подкрепяте в работата ни за тяхното изпълнение.

Очакваме Ви!  

 Моля да потвърдите присъствието си, като ни изпратите обратен мейл на

 С уважение, 

Управителния съвет на КАЖИ 

Написано от

Написано от

Стефан Димитров

Повече от блога ни

Към всички статии

Проучване на общественото мнение: кокошки носачки

Проучване на общественото мнение: кокошки носачки

Ново проучване на общественото мнение по теми, свързани със защита на животните, потвърждава, че условията, в които се отглеждат кокошките носачки са важни за все повече хора в България. Тенденцията...

Share This