fbpx

Покана за Общо събрание на сдружение КАЖИ за 2021

апр. 29, 2021 | Блог

Уважаеми членове на КАЖИ, 

Съгласно Устава на сдружението и съгласно решение на Управителния съвет 20 април 2021 г., свикваме редовно Общо събрание (ОС) на КАЖИ, което ще се проведе на 30 май (неделя) 2021 г. от 13 ч до 15 ч.Събранието ще се проведе онлайн, за да не създава предпоставка за заразяване с COVID, както и за да се осигури възможност за участие на повечето хора, живеещи извън София.

 Общото събрание ще се проведе съгласно Устава на КАЖИ при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020 г.;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на КАЖИ за 2020 г.;
3. Разни (други, постъпили предложения за обсъждане и решения).

 ВАЖНО!

  • Ако някой няма възможност да участва, би могъл да изпрати упълномощи писмено друг член на КАЖИ да го представлява и да гласува от негово име. хЕдин член на КАЖИ може да представлява само едно лице.
  • За да се проведе ОС е необходимо да присъстват повече от половината членове на сдружението. Ако не присъстват, събранието ще се състои един час по-късно, със същия дневен ред, само с присъстващите.
  • Напомняме на тези от вас, които не са платили членския си внос, че е важно да се направи преди датата на събранието. Може да използвате някой от тук описаните инструменти за онлайн плащане и банков превод, като на основанието за плащане трябва да се напише „членски внос“ и трите имена.

Общото събрание съдържа някои задължителни и определени от Закона процедури, но в същото време е много добра форма за обсъждане на дейностите, задачите, структурата и управлението на КАЖИ. Ето защо, отправяме покана към Вас – членовете и доброволците на КАЖИ, да присъствате и да споделите своите препоръки и виждания за организацията. 

Не е нужно да сте непременно активен, за да сте член на КАЖИ. Важното е да споделяте принципите и целите на сдружението и да ни подкрепяте в работата ни за тяхното изпълнение.

Очакваме Ви!  

 Моля да потвърдите присъствието си, като ни изпратите обратен мейл на

 С уважение, 

Управителния съвет на КАЖИ 

Написано от

Написано от

Стефан Димитров

Повече от блога ни

Към всички статии

Конференция на Eurogroup for Animals 2022

Конференция на Eurogroup for Animals 2022

Брюксел, 29 юни 2022. – КАЖИ стана една от десетките организации за защита на животните, участващи в  годишната конференция на Eurogroup for Animals. Най-голямата коалиция от организации за защита...

Mюларите или как се създава специален хибрид, за да бъде хранен насилствено в производството на фоа гра

Mюларите или как се създава специален хибрид, за да бъде хранен насилствено в производството на фоа гра

Знаете ли какво са мюларите? В България, а и в другите държави от ЕС се гушат патици от специално създаден за това хибрид, който се получава при кръстоска между патоци от вида Мукусна патица и...

Share This