fbpx

Над 2.5 милиона е броят на „излишните“ животни убити заради опити в Германия през 2021

юни 19, 2023 | Блог, Тестове върху животни

Общо 5 058 242 животни са използвани в немски лаборатории през 2021 г. Тази плашеща равносметка показва наскоро публикуваната официална статистика за експерименти с животни. Причината за съвсем различен, много по-висок брой от 2020 г. (около 2,5 милиона), е, че през 2021 г. за първи път беше регистриран броят на така наречените „излишни“ животни: животни, които са развъдени в лаборатории, но не са били използвани за експерименти, а просто са били убити и до сега не са фигурирали в статистиката. Немската неправителствена организация Доктори срещу експериментите с животни критикува този брой неотчетени случаи от години. През 2021 г. са регистрирани 2 554 560 такива животни – в допълнение към 2 503 682 животни, използвани за научни цели.

През 2021 г. 1 859 475 животни са използвани за опити в Германия, повечето от които в последствие са убити. Още 644 207 животни са били убити за „научни цели“, като например отстраняване на органи или тъкани. Така общият брой животни, използвани за научни цели, е 2 503 682, подобно на предходни години.

Поради законова промяна, през 2021 за първи път в Германия се записват и т. нар. „излишни“ животни, които са били отглеждани в лаборатории за научни цели, но са били убити, без да бъдат използвани за тези цели. През 2021 г. това се случва с общо 2 554 560 животни, като този брой е дори по-висок от този на животните, използвани за експерименти с животни, включително животни, убити за научни цели.

Такива например са животните, които са били генетично модифицирани, но не носят желаната генетична промяна – и следователно са безполезни за изследователите. Тъй като няма полза от тях в лабораториите, те биват убити. Възможно е също някои животни да са прекалено млади, прекалено стари или от „грешния“ пол, ако за дадени експеримети се използват само мъжки или само женски животни. Такива животни, притежаващи нежелани характеристики, не могат да се изпозват в планираните експерименти и по този начин също стават безполезни за изследване.

Пълна прозрачност обаче все още не е постигната: поради изискване на ЕС, тези „излишни“ животни, трябва да бъдат преброени за първи път през 2017 г. и след това на всеки 5 години. Цифрите, публикувани от ЕС през 2020 г., показват, че Германия е имала около 4 милиона „излишни“ животни през 2017 г. Това са значително повече животни от тези 2,5 милиона през 2021 г., но е съмнително дали броят наистина е намалял толкова много за 4 години, особено с оглед на факта, че броят на генетично модифицираните животни продължава да се увеличава през последните години.

Все още повечето безгръбначни животни не се отчитат в тези статистики. С изключение на главоногите (калмари, октоподи), безгръбначни като насекоми и раци изобщо не се броят.

Важно е не само да се подобри хуманното отношение към животните, но и да има стратегическо и интензивно насърчаване на модерни изследователски ефективни подходи и технологии без животни. Вече има много методи, които се използват и имат огромен потенциал. Над 1700 такива метода са описани в базата данни NAT Database. Те показват много по-добри резултати в сравнение с експериментите с животни, чийто брой, надяваме се, ще намалява непрекъснато в бъдеще.

Източници:

https://www.bf3r.de/de/verwendung_von_versuchstieren_im_jahr_2021-309160.html

https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/news/5-millionen-tiere-litten-2021-in-deutschen-laboren

Написано от

Написано от

Д-р Диляна Филипова

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This