Home Прессъобщения Кръгла маса: Забрана на фермите за ценни кожи – ангажиментите на политиците