fbpx

Какво казва научната общност за норките и COVID-19?

мар. 30, 2021 | Блог, Избрани, Ферми за кожи

Тесните, стресиращи и нехигиенични условия във фермите за кожи дават своето отражение. Covid-19 вече е засегнал повече от 400 ферми за норки в поне 9 държави от ЕС.

На 18 март Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към МЗХГ, публикува научна информация от доклад на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), в който се казва, че всички ферми за норки трябва да се считат за изложени на риск от инфекция със SARS-CoV-2. https://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=1476

В заключенията ЦОРХВ потвърждава и препоръките от становището си от 08. 07.2020 г. (https://corhv.government.bg/?cat=71&news_id=1221) едната от които е „Да не се създават нови ферми за норки, както и да се преустанови или силно ограничи размножаването на животните и увеличаването на капацитета на съществуващите в момента у нас ферми, докато не се установи трайна тенденция на неразпространение на COVID-19 на територията на Р. България и докато не се създаде надеждна програма за надзор и мониторинг на заразните заболявания при американските норки в т.ч. и за Covid-19.“

Почти една година след тази препоръка тенденция за неразпространение на COVID не само липсва, но е увеличена в пъти и сме на челно място в света по смъртност. Надеждна програма за надзор и мониторинг на заразните заболявания също липсва. Има една програма за COVID, за ежеседмично тестване на норки, но резултатите от тестовете БАБХ категорично отказва да ни ги съобщи. От оскъдната информация, която успяхме все пак да намерим за тестването, разбрахме, че тестове почти не се правят, а в същото време болни с COVID във фермата е имало.

Днес никой не може да ни представи доказателства, че останалата ферма за норки (тази на Градус, с капацитет 129 000 норки) не е е резервоар на COVID.

През цялото това време не спирахме да изпращаме писма до всички компетентни органи, за да вземат мерки и да прекратят отглеждането на норки за кожи у нас. Предложихме им дори просто ако не затваряне, поне да наложат преустановяване на развъждането, което щеше да предотврати раждането на цяло едно поколение от почти 100 000 норки.

Официалната реакция на писмата ни беше мълчание, а неофициално ни беше казано, че докато Борисов е на власт, тази ферма ще съществува, защото Ангелов не е просто близък до Борисов и спонсор на партията му, а имат и общ бизнес.

Сами си правете извод за начина на действие на здравните ни власти и доколко нещата, които те говорят и правят са с цел да се опази здравето на хората.

Написано от

Написано от

Стефан Димитров

Повече от блога ни

Към всички статии

Конференция на Eurogroup for Animals 2022

Конференция на Eurogroup for Animals 2022

Брюксел, 29 юни 2022. – КАЖИ стана една от десетките организации за защита на животните, участващи в  годишната конференция на Eurogroup for Animals. Най-голямата коалиция от организации за защита...

Mюларите или как се създава специален хибрид, за да бъде хранен насилствено в производството на фоа гра

Mюларите или как се създава специален хибрид, за да бъде хранен насилствено в производството на фоа гра

Знаете ли какво са мюларите? В България, а и в другите държави от ЕС се гушат патици от специално създаден за това хибрид, който се получава при кръстоска между патоци от вида Мукусна патица и...

Share This