fbpx

Европейската комисия подкрепя постепенното премахване на употребата на животни за експерименти и тестове за химикали, но пренебрегва желанията на гражданите относно козметиката

юли 28, 2023 | Избрани, Прессъобщения, Тестове върху животни

Европейската комисия подкрепя постепенното премахване на употребата на животни за експерименти и тестове за химикали, но пренебрегва желанията на гражданите относно козметиката

На 24 юли 2023 Европейската комисия стартира план за постепенно премахване на тестовете върху животни за химикали в цяла Европа. Тя обаче не се ангажира да премахне пролуките в забраната на ЕС за тестване върху животни за козметика в отговор на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни “, която е подписана от 1,2 милиона европейски граждани.

Организациите за защита на животните, които участват в инициативата, сред която и българското сдружение КАЖИ, приветстват плана за окончателно премахване на тестовете върху животни за химикали и по-дългосрочните предложения за намаляване и постепенно премахване на използването на опити върху животни в научните изследвания и образованието. В същото време те не одобряват факта, че Комисията пренебрегна призива на гражданите да се засили и защити забраната за тестване върху животни за козметика – забрана, установена от законодателите преди повече от десетилетие.

Въпреки въведената от ЕС забрана за тестване върху животни за козметични съставки през 2009 г., изпитванията върху животни за химикали, с които работят работници в индустрията или които могат да бъдат изпуснати в околната среда, все още се изискват съгласно регламента REACH на ЕС (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали). Обезпокоително е, че предложените актуализации на REACH показват, че тестовете върху животни за химикали ще нараснат през следващите години.

Вместо да бъдат чути мненията на гражданите на ЕС и тестването върху животни за козметични цели да бъде спряно на всички възможни етапи в най-кратък срок, Европейската комисия отказа да предприеме промени в законодателството преди да види изхода от две дела. Те са заведени в Европейския съд, който в момента прави оценка дали забраната за тестване върху животни за козметика трябва да обхваща също работниците и околната среда.

Заек - Европейска гражданска инициатива Козметика без жестокост

Въпреки дългосрочния план за постепенно извеждане от употреба на тестовете върху животни, в краткосрочен план тестването върху животни за козметични цели все още остава ненапълно забранено. Снимка: iStock

В ЕС и Норвегия шокиращите 7,9 милиона животни са убити в лаборатории през 2020 г. – сред тях има зайци, мишки, котки и кучета. Въпреки че Комисията проучва действия за ускоряване на разработването и използването на методи без използване на животни, те не представляват основната реформа, изисквана от гражданите на ЕС чрез ЕГИ.

ЕГИ “За козметика без жестокост” стартира през август 2021 г. от организациите за защита на животните Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, Европейската коалиция за прекратяване на експериментите с животни, Humane Society International/Europe и People for the Ethical Treatment of Animals, с подкрепата на марките за красота The Body Shop и Dove. ЕГИ призова за засилване и защита на забраната за тестване върху животни за козметика, трансформиране на регламентите за химикалите, за да се сложи край на тестването върху животни за химикали, и ангажимент за постепенно премахване на всички тестове върху животни в Европа.

Положителните ангажименти, поети от Комисията в отговор на ЕГИ, включват следното:

Да се ​​разработи пътна карта за прекратяване на всички задължителни тестове върху животни за промишлени химикали, пестициди, биоциди и лекарства за хора и животни
Да проучи създаването на експертен научен комитет, който да предоставя съвети относно разработването и възприемането на подходи, които не са свързани с опити върху животни
Да предложи действие на Европейското изследователско пространство за координиране на националните политики за замяна на използването на животни в лаборатории и за ускоряване на разработването и внедряването на методи без използване на животни
Да организира един или повече семинари с експерти за определяне на бъдещи приоритетни области на изследване за ускоряване на прехода към наука без опитни животни

Гражданите на ЕС сега ще очакват всички отговорни лица да работят, за да гарантират, че мерките, предложени от Комисията, имат максимално и значимо въздействие, а организациите за животните, подкрепили инициативата, ще продължат да се застъпват за повече действия, където е необходимо.

„Европейските граждани ясно показаха, че експериментите върху животни нямат място в нашето съвременно общество. Въпреки че приветстваме положителните действия за замяна на използването на животни в експерименти и тестове за химикали, ние не сме напълно удовлетворени, защото Европейската комисия не се вслуша изцяло в гласа на над 1.2 милиона души и над 100 учени от 16 страни и не се ангажира за това в кратък срок напълно да сложи край на страданието на хиляди животни, използвани в козметични тестове. Сега Комисията трябва да предложи значими промени в съществуващото законодателство и политика, с която да насърчи постепенното премахване на всички тестове върху животни.”, коментира Владимир Нгуйен от сдружение КАЖИ.

КРАЙ

Бележки:

„За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни “ е втората Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) по въпроса, която надхвърля задължителните 1 милион валидни подписа след „Спрете вивисекцията“ от 2015 г. Тя е също едва деветата ЕГИ, която успешно събира подписи от повече от 100 регистрирани инициативи с други искания досега;


В целия ЕС и Норвегия 7,9 милиона животни са били използвани в експерименти или за развъждане и поддържане на генетично модифицирани животни през 2020 г. Други 10 милиона животни живеят ужасен живот в клетки, без да бъдат използвани в процедури или се използват като част от лабораторната верига за доставки, или за разплод


За целите на изпълнение на изискванията за данни по REACH се изчислява, че 4,2 милиона животни са били използвани или скоро ще бъдат използвани в проучвания за системна токсичност. (Вижте Найт и др., 2023 г.)


Тестовете върху животни са неефективни – Средно 92% от медикаментите, които успешно преминават всички тестове върху животни, по-късно отпадат по време на клиничните изследвания върху хора.

Снимки за свободна употреба

Може да изтеглите снимки за свободно ползване оттук. Моля да оставите посочени източниците на снимките.

Контакти и доп. информация

Владимир Нгуйен (Представител на сдружение КАЖИ)

0895 93 74 20

caai.bg

Написано от

Написано от

Владимир Нгуйен

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Гласувайте за животните на Евроизборите на 9 юни

Гласувайте за животните на Евроизборите на 9 юни

За незабавно публикуване: София, 17 май 2024 г. Гласувайте за животните на Евроизборите на 9 юни Кампанията „Гласувайте за животните“ (Vote for Animals), стартирана от Еврогрупата за животните, част...

Share This