fbpx

ДОКОГА ЩЕ ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР НАД ФЕРМИТЕ ЗА НОРКИ?

ное. 15, 2023 | Избрани, Ферми за кожи

 ДОКОГА ЩЕ ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР НАД ФЕРМИТЕ ЗА НОРКИ?

Докога държавата ще си затваря очите за огромните рискове за човешкото здраве, животните и биоразнообразието, докато поддържа интереса на един единствен бизнесмен?

Фермите за норки са бомба със закъснител за опасни заболявания. Държавата е безсилна пред заразите, които тези обекти могат да генерират.

Автор: Петя Алтимирска

  •         Заразяването

На 20-ти октомври стана ясно, че норките във фермата за кожи до Стара Загора (единствената в страната) са заразени с Ковид-19. Научихме го не от българските компетентни органи, а от публикация в сайта на Световната организация за здраве на животните. Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) публикува на страницата си лаконично съобщение по този повод, и то едва след като българските медии вече разпространиха новината.

  •         Опасността

Заразяването на норките и възникването на огнище на Ковид-19 във ферми за кожи не е необичайно, но води до сериозни рискове за човешкото здраве. Стотици са фермите за норки, които са били заразени с вируса на Ковид-19. Почти навсякъде държавните власти предприемат най-строги мерки за предотвратяване на заразяването. В някои страни дори отглеждането, развъждането и транспортирането на норки бяха забранени заради риск за човешкото здраве.

Норката, която е доказано един от най-възприемчивите за Sars-Cov-2 животински видовe, лесно може да бъде заразена от човек. В гъстонаселените ферми, където има хиляди норки в едно хале, вирусът заразява бързо много животни и мутира, след което обратно се прехвърля хората в новия си вариант. Именно мутациите и генерираните нови варианти са основното притеснение на учените, поради факта, че е възможно за тях ваксините да не са ефективни и така заразяването и леталитета при хората да се увеличи.

  •         Мерките

Научните данни, събрани по време на пандемията, принудиха ЕС да наложи мерки за превенция, надзор и контрол на Sars-Cov-2 във фермите за норки за кожи. Част от тези мерки са и включени в Програмата за надзор на инфекциите със Sars-COV-2 при някои животински видове, която е приложение №24 на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г.

Още от 2019 г. учени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) публикуваха поредица от научни становища и съобщения с широка палитра от зоонози и опасни за хората заболявания, които могат да се генерират в тези обекти. Това, което ги различава от останалите селскостопански ферми, е че се отглеждат хищници, в много голяма гъстота и големи количества. Например капацитетът на съществуващата ферма за норки е 128 000 норки. Още тогава тази дейност беше оценена като рискова за човешкото здраве, здравето на животните и биоразнообразието.

 

Снимката е на поредната уловена американска норка в региона на Стара Загора, на 9.11.2023. (Американските норки не се срещат в България. Единствената причина те вече да са често срещани е бягството им от фермата за кожи.)

  •         Три скандални факта, които научихме

Липсата на публична информация и отговори на елементарни въпроси за огнището на Ковид-19 във фермата зa норки, ни принуди да изпратим до БАБХ запитване по ЗДОИ. В отговор получихме достатъчно данни, за да си направим изводите, че БАБХ няма ресурса и не може да се справи със спиране разпространението на заразяването и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Първо: заразяването е установено от рутинното тестване на 118 норки, 98 от които са били позитивни. Това означава, че вероятно над 83% от животните във фермата са заразени. Това е огромно количество животни, като се има предвид, че норките във фермата са 70 000.

Като се добави и фактът, че само преди няколко дни в Стара Загора беше уловена поредната избягала от фермата норка, а случаи на забелязани, убити и заснети американски норки в природата вече са стотици, дори на десетки километри от фермата,  това говори за абсолютна невъзможност, на която и да е институция в страната, да гарантира, че от този обект няма и няма да има изпускане на животни и то заразени. Като заразяването в случая носи риск както за хората, така и за дивите бозайници.

Второ: Необяснимо и особено притеснително е твърдението на БАБХ, че не извършва секвениране на вирусите. Въпреки че такова изследване е задължително, за да се установи посоката на предаване на вируса, човек-норка, норка-човек, и да се изследват за мутации нови варианти.

 

„При огнища на SARS-CoV-2, включващи ферми за кожи, се извършва секвениране на вируси от човешки случаи и норки, включително филогенетичен анализ и сравнение на генетични последователности, с цел изясняване на посоката на заразяване (животно-животно, животно-човек, човек-животно или човек- човек) и за идентифициране и оценка на всички възникващи мутации.“

Приложение №24 към Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България за периода 2022 – 2024 г.

Съвсем логично възниква и въпросът, като не изпълнява единственото си задължение за филогенетичен и геномен анализ и секвениране, как БАБХ може да изгради позиция за предприемане на адекватни мерки, като дори не разполага с информация за мащаба на проблема – има ли възникване на нови варианти и мутации, прехвърлени ли са те върху човек после обратно върху норки, до къде са се разпространили тези нови варианти извън фермата, доколко е засегнато населението и т.н.

Трето: Оказа се, че националните ветеринарномедицински лаборатории към БАБХ не разполагат със секвенатор, с който може да се извършват геномни анализи и с който може да се наблюдава разпространението на заразните заболявания при животните. Особено важни са те и за птичия грип, чиито мутации му позволиха да се прехвърли вече и върху бозайниците и най-вече при тези за кожи от норки и лисици. Учените се опасяват от прехвърлянето му и върху хора. Рискът от птичия грип може да се окаже дори по-пагубен за човека от този на Ковид-19. Една значителна подробност е, че в нашата ферма за норки, изхранването на животните е изцяло с остатъците от птицекланици. А от там и рискът освен проблемът с Ковид, да се появи и заразяване с птичи грип при норките.

Парадоксалното е, че без секвенатори БАБХ не може да изпълнява една значителна част мерките от собствената си Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г. Въпросът е, тогава какво въобще прави БАБХ и на какво основание ние може да доверим здравето си именно на този орган?

  •         Отговорността

БАБХ и Министерството на земеделието и храните (МЗХ) са органите, които са отговорни за превенцията, мониторинга и справянето с опасните за човека заразни заболявания, произлизащи от животни (зоонози).

Съвсем нормално е да си мислим, че гарантирането на общественото здраве трябва да е изцяло в ресора на здравното министерство, но у нас, когато се касае за заболявания, произлизащи от животни, това не е така. С две думи – Министерството на здравеопазването няма да си мръдне пръста, ако МЗХ не им сигнализира, че проблемът е сериозен.

  •         Съмненията

Тук възникват два въпроса: доколко МЗХ и съответно неговите компетентни органи – БАБХ и Националните ветеринарномедицински лаборатории имат ресурса и могат да установят „сериозността“ и риска за човешкото здраве от възникнала зараза при животните и доколко биха признали за такъв съществуващ риск, ако се налага да засегнат интереса на виден български бизнесмен.

Не е тайна, че собственици на единствената съществуваща в момента ферма за норки у нас са и собствениците на най-голямата компания за птицепроизводство в страната. Публично известни станаха дебатите с единият от тях в Комисията по ревизия към 45-ото Народно събрание, където беше обсъдено участието му в търговия с влияние на най-високо държавно ниво.

Дали липса на компетентност или целенасочена лъжа в полза на норковъдите, беше изказването на директора на ОДБХ Ст. Загора, в което той твърди, че няма доказателства и изследвания за това, че вирусът на Ковид-19 може да се прехвърли от норка върху хора. Изобилието от доказателства по този въпрос е толкова голямо, че дързостта на това изказване е потресаваща. Може би г-н Миков има предвид липсата на изследвания в България, което е напълно вярно, предвид, че БАБХ въобще не си прави труда да изследва и дори да си купи подходяща апаратура.

В чий интерес е липсата на адекватни действия на МЗХ и БАБХ по темата с рисковете от фермите за норки? Със сигурност не в интерес на обществото. Бездействието и демонстративната липса на компетентност са единствено в интерес на собствениците на фермата за норки.

  •         Пренебрегнатият обществен интерес

Въпреки многобройните граждански протести, експертни становища, отворени писма, подписки, репортажи с ужасяващи кадри от фермата, репортажи с гневни, потърпевши местни жители, живеещи около фермата за норки, държавата не направи нищо за да предотврати рисковете за хората, животните и природата.

Единственото което направи държавата през последните години е демонстративно да пренебрегне всички рискове и да продължи политическия чадър върху този вреден и нехуманен бизнес.

Последствията от това пренебрегване са за сметка на всички български граждани и за жалост ще са необратими за част от местните диви животни. Дори само изследването на дивата популация на инвазивната американска норка и справянето с нея, ще ни костват милиони. Тъжен факт е, че откакто беше внесен първия законопроект за забрана на фермите за ценни кожи, преди 4 години, в страната ни се убиха за кожи около половин милион животни.

Последният призив за спешни действия, беше изпратен едва преди няколко дни. 105 учени, експерти и организации изпратиха до министър-председателя, акад. Николай Денков, отворено писмо с призив за спешно мерки за забрана на отглеждането, развъждането и транспортирането на норки, заради рисковете за общественото здраве и рисковете за биоразнообразието.

Написано от

Написано от

Петя Алтимирска

Повече от блога ни

Към всички статии

Жалба до Европейския Омбудсман – Европейската комисия не изпълнява ангажимент за хуманно отношение към животните

Жалба до Европейския Омбудсман – Европейската комисия не изпълнява ангажимент за хуманно отношение към животните

Жалба до Европейския Омбудсман - Европейската комисия не изпълнява ангажимент за хуманно отношение към животните Сдружение КАЖИ, заедно с повече от 30 европейски организации за защита на животните...

ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО, РАЗВЪЖДАНЕТО И ВНОСА НА АМЕРИКАНСКИ НОРКИ В БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО, РАЗВЪЖДАНЕТО И ВНОСА НА АМЕРИКАНСКИ НОРКИ В БЪЛГАРИЯ

105 учени, експерти и граждански организации поискаха от министър-председателя акад. Николай Денков незабавно предприемане на мерки за прекратяването на отглеждането, развъждането и вноса на...

Share This