fbpx

ДОКОГА ЩЕ ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР НАД ФЕРМИТЕ ЗА НОРКИ?

ное. 15, 2023 | Избрани, Ферми за кожи

 ДОКОГА ЩЕ ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР НАД ФЕРМИТЕ ЗА НОРКИ?

Докога държавата ще си затваря очите за огромните рискове за човешкото здраве, животните и биоразнообразието, докато поддържа интереса на един единствен бизнесмен?

Фермите за норки са бомба със закъснител за опасни заболявания. Държавата е безсилна пред заразите, които тези обекти могат да генерират.

Автор: Петя Алтимирска

  •         Заразяването

На 20-ти октомври стана ясно, че норките във фермата за кожи до Стара Загора (единствената в страната) са заразени с Ковид-19. Научихме го не от българските компетентни органи, а от публикация в сайта на Световната организация за здраве на животните. Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) публикува на страницата си лаконично съобщение по този повод, и то едва след като българските медии вече разпространиха новината.

  •         Опасността

Заразяването на норките и възникването на огнище на Ковид-19 във ферми за кожи не е необичайно, но води до сериозни рискове за човешкото здраве. Стотици са фермите за норки, които са били заразени с вируса на Ковид-19. Почти навсякъде държавните власти предприемат най-строги мерки за предотвратяване на заразяването. В някои страни дори отглеждането, развъждането и транспортирането на норки бяха забранени заради риск за човешкото здраве.

Норката, която е доказано един от най-възприемчивите за Sars-Cov-2 животински видовe, лесно може да бъде заразена от човек. В гъстонаселените ферми, където има хиляди норки в едно хале, вирусът заразява бързо много животни и мутира, след което обратно се прехвърля хората в новия си вариант. Именно мутациите и генерираните нови варианти са основното притеснение на учените, поради факта, че е възможно за тях ваксините да не са ефективни и така заразяването и леталитета при хората да се увеличи.

  •         Мерките

Научните данни, събрани по време на пандемията, принудиха ЕС да наложи мерки за превенция, надзор и контрол на Sars-Cov-2 във фермите за норки за кожи. Част от тези мерки са и включени в Програмата за надзор на инфекциите със Sars-COV-2 при някои животински видове, която е приложение №24 на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г.

Още от 2019 г. учени от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) публикуваха поредица от научни становища и съобщения с широка палитра от зоонози и опасни за хората заболявания, които могат да се генерират в тези обекти. Това, което ги различава от останалите селскостопански ферми, е че се отглеждат хищници, в много голяма гъстота и големи количества. Например капацитетът на съществуващата ферма за норки е 128 000 норки. Още тогава тази дейност беше оценена като рискова за човешкото здраве, здравето на животните и биоразнообразието.

 

Снимката е на поредната уловена американска норка в региона на Стара Загора, на 9.11.2023. (Американските норки не се срещат в България. Единствената причина те вече да са често срещани е бягството им от фермата за кожи.)

  •         Три скандални факта, които научихме

Липсата на публична информация и отговори на елементарни въпроси за огнището на Ковид-19 във фермата зa норки, ни принуди да изпратим до БАБХ запитване по ЗДОИ. В отговор получихме достатъчно данни, за да си направим изводите, че БАБХ няма ресурса и не може да се справи със спиране разпространението на заразяването и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Първо: заразяването е установено от рутинното тестване на 118 норки, 98 от които са били позитивни. Това означава, че вероятно над 83% от животните във фермата са заразени. Това е огромно количество животни, като се има предвид, че норките във фермата са 70 000.

Като се добави и фактът, че само преди няколко дни в Стара Загора беше уловена поредната избягала от фермата норка, а случаи на забелязани, убити и заснети американски норки в природата вече са стотици, дори на десетки километри от фермата,  това говори за абсолютна невъзможност, на която и да е институция в страната, да гарантира, че от този обект няма и няма да има изпускане на животни и то заразени. Като заразяването в случая носи риск както за хората, така и за дивите бозайници.

Второ: Необяснимо и особено притеснително е твърдението на БАБХ, че не извършва секвениране на вирусите. Въпреки че такова изследване е задължително, за да се установи посоката на предаване на вируса, човек-норка, норка-човек, и да се изследват за мутации нови варианти.

 

„При огнища на SARS-CoV-2, включващи ферми за кожи, се извършва секвениране на вируси от човешки случаи и норки, включително филогенетичен анализ и сравнение на генетични последователности, с цел изясняване на посоката на заразяване (животно-животно, животно-човек, човек-животно или човек- човек) и за идентифициране и оценка на всички възникващи мутации.“

Приложение №24 към Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България за периода 2022 – 2024 г.

Съвсем логично възниква и въпросът, като не изпълнява единственото си задължение за филогенетичен и геномен анализ и секвениране, как БАБХ може да изгради позиция за предприемане на адекватни мерки, като дори не разполага с информация за мащаба на проблема – има ли възникване на нови варианти и мутации, прехвърлени ли са те върху човек после обратно върху норки, до къде са се разпространили тези нови варианти извън фермата, доколко е засегнато населението и т.н.

Трето: Оказа се, че националните ветеринарномедицински лаборатории към БАБХ не разполагат със секвенатор, с който може да се извършват геномни анализи и с който може да се наблюдава разпространението на заразните заболявания при животните. Особено важни са те и за птичия грип, чиито мутации му позволиха да се прехвърли вече и върху бозайниците и най-вече при тези за кожи от норки и лисици. Учените се опасяват от прехвърлянето му и върху хора. Рискът от птичия грип може да се окаже дори по-пагубен за човека от този на Ковид-19. Една значителна подробност е, че в нашата ферма за норки, изхранването на животните е изцяло с остатъците от птицекланици. А от там и рискът освен проблемът с Ковид, да се появи и заразяване с птичи грип при норките.

Парадоксалното е, че без секвенатори БАБХ не може да изпълнява една значителна част мерките от собствената си Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г. Въпросът е, тогава какво въобще прави БАБХ и на какво основание ние може да доверим здравето си именно на този орган?

  •         Отговорността

БАБХ и Министерството на земеделието и храните (МЗХ) са органите, които са отговорни за превенцията, мониторинга и справянето с опасните за човека заразни заболявания, произлизащи от животни (зоонози).

Съвсем нормално е да си мислим, че гарантирането на общественото здраве трябва да е изцяло в ресора на здравното министерство, но у нас, когато се касае за заболявания, произлизащи от животни, това не е така. С две думи – Министерството на здравеопазването няма да си мръдне пръста, ако МЗХ не им сигнализира, че проблемът е сериозен.

  •         Съмненията

Тук възникват два въпроса: доколко МЗХ и съответно неговите компетентни органи – БАБХ и Националните ветеринарномедицински лаборатории имат ресурса и могат да установят „сериозността“ и риска за човешкото здраве от възникнала зараза при животните и доколко биха признали за такъв съществуващ риск, ако се налага да засегнат интереса на виден български бизнесмен.

Не е тайна, че собственици на единствената съществуваща в момента ферма за норки у нас са и собствениците на най-голямата компания за птицепроизводство в страната. Публично известни станаха дебатите с единият от тях в Комисията по ревизия към 45-ото Народно събрание, където беше обсъдено участието му в търговия с влияние на най-високо държавно ниво.

Дали липса на компетентност или целенасочена лъжа в полза на норковъдите, беше изказването на директора на ОДБХ Ст. Загора, в което той твърди, че няма доказателства и изследвания за това, че вирусът на Ковид-19 може да се прехвърли от норка върху хора. Изобилието от доказателства по този въпрос е толкова голямо, че дързостта на това изказване е потресаваща. Може би г-н Миков има предвид липсата на изследвания в България, което е напълно вярно, предвид, че БАБХ въобще не си прави труда да изследва и дори да си купи подходяща апаратура.

В чий интерес е липсата на адекватни действия на МЗХ и БАБХ по темата с рисковете от фермите за норки? Със сигурност не в интерес на обществото. Бездействието и демонстративната липса на компетентност са единствено в интерес на собствениците на фермата за норки.

  •         Пренебрегнатият обществен интерес

Въпреки многобройните граждански протести, експертни становища, отворени писма, подписки, репортажи с ужасяващи кадри от фермата, репортажи с гневни, потърпевши местни жители, живеещи около фермата за норки, държавата не направи нищо за да предотврати рисковете за хората, животните и природата.

Единственото което направи държавата през последните години е демонстративно да пренебрегне всички рискове и да продължи политическия чадър върху този вреден и нехуманен бизнес.

Последствията от това пренебрегване са за сметка на всички български граждани и за жалост ще са необратими за част от местните диви животни. Дори само изследването на дивата популация на инвазивната американска норка и справянето с нея, ще ни костват милиони. Тъжен факт е, че откакто беше внесен първия законопроект за забрана на фермите за ценни кожи, преди 4 години, в страната ни се убиха за кожи около половин милион животни.

Последният призив за спешни действия, беше изпратен едва преди няколко дни. 105 учени, експерти и организации изпратиха до министър-председателя, акад. Николай Денков, отворено писмо с призив за спешно мерки за забрана на отглеждането, развъждането и транспортирането на норки, заради рисковете за общественото здраве и рисковете за биоразнообразието.

Написано от

Написано от

Петя Алтимирска

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This