fbpx

49 организации призоваваме ЕС да спре развъждането на норки

ян. 6, 2021 | Блог, Ферми за кожи

На 15 декември 2020 година 49 организации, включително и ние от КАЖИ, изпратихме съвместно отворено писмо до Еврокомисаря по здравеопазването и безопасността на храните –  Stella Kyriakides и до Еврокомисаря по земеделието – Janusz Wojciechowski.

49 организации призоваваме Европейската комисия незабавно да преустанови отглеждането на норки в целия Съюз и апелираме държавите-членки да предприемат действия за трайна забрана на производството на ценни кожи и/или да представят дати за постепенно прекратяване на този сектор.

Основната цел на писмото е елиминиране на потенциален резервоар COVID-19 във ферми за норки в ЕС.

Тъй като пандемията от COVID-19 продължава да бушува в цяла Европа, всички 49 организации изразяваме сериозни опасения относно продължаващото съществуване на резервоари за SARS-CoV-2 във ферми за норки в ЕС и свързаните с това рискове за общественото здраве, в допълнение към изразяването на постоянните ни притеснения относно лошото и нехуманно отношение към животните във фермите за кожи.

През последните месеци продължаването на отглеждането на норки по време на тази пандемия породи нарастващи опасения, тъй като COVID-19 засегна повече от 370 ферми за норки в поне девет държави-членки. От решаващо значение е ЕС да даде силен и хармонизиран отговор на този критичен въпрос за общественото здраве.

Същност и мащаб на проблема

Норката е силно податлива на SARS-CoV-2. Последните научни изследвания показват, че американската норка, както и енотовидните кучета, могат да действат като резервоар за вируса SARS-CoV-2. Следователно е очевидно, че отглеждането на норки и най-вероятно също и на енотовидните кучета създава потенциален резервоар за SARS-CoV-2 и бъдещи щамове на коронавируса. Вирусът може да скача напред-назад между хората и норките, с потенциал на вируса да мутира в животните, преди да зарази хората с нови варианти.

През април 2020 г. бяха открити първите случаи на SARS-CoV-2 във ферми за норки в Холандия. В последващите месеци огнищата на коронавирус продължават да засягат стотици ферми за норки не само в Холандия, но и в Дания, Швеция, Гърция, Испания, Италия, Франция и наскоро бяха установени нови инфекции във ферми за норки в Полша и Литва.

Като се има предвид, че бързото и неконтролирано разпространение на SARS-CoV-2 във фермите за норки не е спряно от прилагането на мерки за биологична сигурност, животните са се превърнали в източник на вирусно предаване към хората; не само тези, които професионално работят във ферми за кожи, но и по-широката човешка общност. Още по-тревожно е, че неконтролираното разпространение в норките също увеличава възможността за еволюция на вируса и развитие на потенциално опасни мутации. Наличните данни за варианти на SARS-CoV-2, свързани с норките, показват, че тези варианти могат да циркулират бързо във ферми за норки и човешките общности в близост до фермите. В Дания е установена мутация при норка, която може да е довела до намален отговор на антитела. Освен в Дания и Холандия, свързани с норки мутации при хора са открити и в Южна Африка, Швейцария, Фарьорските острови, Русия, Канада и САЩ.

Възгледи на здравни организации и държави-членки

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) предупреди, че разпространението на варианти на SARS-CoV-2 чрез ферми за норки може да компрометира ефикасността на ваксината. Освен това Световната организация за здравето на животните (OIE) и Световната здравна организация (СЗО) също споделят опасения и призовават държавите да прилагат ефективни мерки за управление на риска, включително действия за активно наблюдение на податливи животни, като норки и енотовидни кучета, както и хора в близък контакт с тях.

На последното заседание на Европейския земеделски съвет през ноември 2020 г. държавите-членки заявиха, че този въпрос за общественото здраве изисква силен и хармонизиран отговор на ниво ЕС. Четиринадесет държави-членки вече са решили да прекратят постепенно и (в някои случаи частично) да забранят производството на кожи, докато в момента шест държави-членки обмислят съответните законодателни предложения. Няколко социологически проучвания многократно подчертават, че гражданите на ЕС имат много критично отношение към отглеждането на животни за кожи и подкрепят забраната на тази практика.

Австрийският федерален министър на социалните въпроси, здравеопазването, грижите и защитата на потребителите обяви инициатива за прекратяване на производството на кожи в целия ЕС по причини, свързани с общественото здраве и хуманното отношение към животните.

Европейският съюз трябва да даде силен отговор.

Присъствието, разпространението и генетичната мутация на вируса SARS-CoV-2 във фермите за кожи се превърна в проблем за целия ЕС. Въпреки че признаваме усилията, предприети от ЕС за преодоляване на непосредствената здравна криза, този важен въпрос все още не е получил ефективен отговор на ниво ЕС.

Независимо от нашата непоколебима позиция, че отглеждането на кожи трябва да бъде трайно забранено в целия ЕС, поради неприемливи резултати за хуманно отношение към животните и бъдещи потенциални рискове за общественото здраве, междувременно долуподписаните организации настояват Европейската комисия да приеме предпазни мерки и да предприеме хармонизиран подход на ЕС към COVID-19 във ферми за кожи от норки, чрез спешно спиране:

  • цялото отглеждане на норки, включително развъждане;
  • всички вътрешни и трансгранични превози на живи норки и техните сурови кожи, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него

Чрез навременни и адекватни мерки можем да заслужим по-добро бъдеще, като прекратим разпространението на коронавируса и жестокостта към невинни същества чрез затварянето на фермите за норки.

Списък на организациите:

1. AAP

2.ANDA

3.Anima International

4.Animal Defenders International (ADI)

5.Animal Rights Lithuania

6.Animalia

7.Bont Voor Dieren

8.C’est Assez

9.CAAI

10.Catholic Concern for Animals

11.Code Animal

12.Deutscher Tierschutzbund (DTB)

13.Dierenbescherming

14.Djurens Rätt

15.Djurskyddet Sverige

16.Dyrenes Beskyttelse -Animal Protection Denmark

17.Dyrevernalliansen

18.Dzīvnieku brīvība

19.Essere Animali

20.Eurogroup for Animals

21.FAADA

22.Fondation Brigitte Bardot (FBB)

23.Four Paws

24.Fur Free Alliance

25.GAIA

26.GAWF

27.Humane Society International/Europe

28.Humanny Pokrok

29.Ippothesis

30.ISPCA

31.LAV

32.LFDA

33.LNDC

34.Loomus

35.Luonto Liiton

36.Menschen für Tierrechte

37.Oikeutta eläimille 

38.OneKind

39.One Voice

40.Otwarte Klatki

41.RSPCA

42.Schweizer Tierschutz (STS)

43.SEY

44.Spolecnost pro Zvirata

45.Tu Abrigo Su Vida

46.Tušti Narvai

47.VeGaia

48.Vier Pfoten

49.World Animal Protection

Написано от

Написано от

Мария Гаралова

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This