fbpx
Становище на КАЖИ за промените относно Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Становище на КАЖИ за промените относно Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Проектът за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие е изготвен в нарушение на редица национални и европейски нормативни актове: – Конституцията на Република България;- Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в...