fbpx
Връзката между метода на отглеждане на птици и инфлуенцата

Връзката между метода на отглеждане на птици и инфлуенцата

Съществува ли връзка между метода на отглеждане и разпространението на инфлуенца по птиците?     Какви са възможните икономически и здравни последствия?   Нова научна статия относно методите на отглеждане на кокошки носачки и инфлуенцата на ас. Виктория...