Home Станете член

Станете член

Какво е членството в КАЖИ?

  1. Това е израз на подкрепа и оценяване на нашата дейност. В нашия Устав са описани целите ни, начина ни на работа и средствата за постигането им, с които като член показвате, че сте съгласни. От публичните ни канали – Facebook, Instagram и нашия блог – също можете да се информирате повече за дейността ни.
  2. Това е възможност за подпомагане и участие в развитието на нашата организация и дейността ни в защита на животните. Като член на сдружението ще участвате в Общото събрание на КАЖИ, което се провежда поне веднъж годишно, и ще имате възможност да получавате повече информация за дейността ни и да участвате в определянето на посоката, в която се развиваме като организация. С членския внос от 30 лв. годишно също ще помагате за обезпечаването на организацията и кампаниите ни.
  3. Това е да се намирате в добра компания. Сърцето на нашата организация са хора като Вас, които не са безразлични към съдбата на животните в индустрията.
powered by Typeform

Методите за плащане на членския внос са описани на тази страница. Основание за превод: “Членски внос” и годината, за която се отнася.