fbpx

Присъедини
се към нас

Какво е членството в КАЖИ?

Това е израз на подкрепа и оценяване на нашата дейност. В нашия устав са описани целите ни, начина ни на работа и средствата за постигането им, с които като член показвате, че сте съгласни. От публичните ни канали – Facebook, Instagram и нашия блог – също можете да се информирате повече за дейността ни.

Това е възможност за подпомагане и участие в развитието на организацията и дейността ни за защита на животните. Като член на сдружението ще можете да участвате в общото събрание на КАЖИ, което се провежда поне веднъж годишно, и ще имате възможност да получавате повече информация за дейността ни и да участвате в определянето на посоката, в която се развиваме като организация. С членския внос от 30 лв. годишно също ще помагате за обезпечаването на организацията и кампаниите ни.

Това е да се намирате в добра компания. Сърцето на КАЖИ са хора като Вас, които не са безразлични към съдбата на животните в индустрията.

За да станете член на КАЖИ, трябва:

Стъпка 1

Прочитане на устава на сдружението

Стъпка 2

Попълване на бланката: молба за членство

Стъпка 3

Сканиране и изпращане на попълнената бланка

Стъпка 4

Получаване на решение по имейл

* Управителният съвет ще разгледа молбата и най-често след кратък период
от време ще се свържем.

За заплащане на ежегодния членски внос се ползва основание за превод “Членски внос” и годината, за която
се отнася. Може да стане по всеки от методите, описани в страницата за дарения.

Последвайте ни!