Home Прессъобщения Шест партии у нас ще се борят за забрана на фермите за кожи. Призовават за незабавно затваряне на фермите за норки