Home За медиите

За медиите

ЗА СДРУЖЕНИЕТО

“Кампании и активизъм за животните в индустрията” (КАЖИ) е българско сдружение с нестопанска цел за защита на животните, регистрирано през 2017 г. в обществена полза.

КАЖИ цели чрез информираност да повлияе за промяна на обществените нагласи и начина, по който хората възприемат и третират животните в ежедневието си. Организацията насочва кампаниите си към индустриалното животновъдство – сферата, която засяга благосъстоянието на най-много животни в най-значителна степен.

На национално ниво КАЖИ е инициатор и организатор на Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България.

Организацията подкрепя международни инициативи в полза на животните. Част е от Fur Free Alliance, Open Wing Alliance и Европейската гражданска инициатива “Краят на клетките”. Представител за България е на международната програма Fur Free Retailer (“Търговец без ценни кожи”).


Визията ни е за общество, което не възприема животните като средства в полза на човека, а като живи същества със собствени потребности и индивидуалност, които имат право на достоен живот и уважение.

Осъзнаваме, че околната среда, заедно с всички живи елементи (хора и животни), сме част от едно цяло, за което ние – човеците като доминиращ вид на тази планета носим отговорност. Ние работим, за да постигнем устойчиво и хармонично бъдеще на всички земни обитатели и за премахване на експлоатацията в най-голяма степен.

КОНТАКТИ

Петя Алтимирска

Петя Алтимирска

+359 895 76 07 54

office@caai.bg

ПРЕССЪОБ­ЩЕНИЯ

ВИДЕО МАТЕРИАЛИ

ФОТОГАЛЕРИЯ

норка извън клетка
P1120342
5
48293522467_67ce0310b5_o

ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ