fbpx

Покана за Общо събрание на сдружение КАЖИ на 16 октомври

сеп. 28, 2021 | Блог

Уважаеми членове на КАЖИ, 

Във връзка с постъпило искане на повече от 1/3 от членовете за свикване на Общо събрание и съгласно решение на Управителния съвет (УС) от 28 септември 2021 г., свикваме редовно Общо събрание на КАЖИ (Кампании и активизъм за животните в индустрията), което ще се проведе на 16 октомври (събота) 2021 г. от 11:00 ч. в зала на Проджект Лаб, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 58 .

 

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Разглеждане на волеизявление за напускане на следните членове на Общото събрание: Весела Попова, Виолета Боглева, Диана Ангелова, Мариана Младенова, Мария Златанова, Петър Атанасов, Светослав Чекелев, Стефан Димитров, Теодора Мишинева, Илина Генова и Яна Ангелова.

  1. Освобождаване на членове на Общото събрание.
  2. Прекратяване правомощията на Управителния съвет и освобождаване от отговорност.
  3. Избор на нов състав на Управителния съвет.
  4. Обсъждане и предприемане на конкретни действия по различните видове кампании на Сдружението с цел оптимизация на ефективността им.
  5. Разни.

Това събрание се свиква по повод волеизявлението на 11 от членовете на КАЖИ, по време на последното Общо събрание от 20.09.21, с което беше обявено, че те ще напуснат организацията поради несъгласие със структурата и визията на организацията, описани в Устава. Четирима от тях (Ст. Димитров, Св. Чекелев, Т. Мишинева и П. Атанасов) са членове на Управителния съвет. Това обстоятелство спъва нормалната дейност на Управителния съвет и налага да се предприемат действия за промяна състава на УС. Тъй като някои от напускащите са наети и ангажирани по конкретни кампании и проекти е необходимо да се обсъди какви конкретни действия по кампаниите са нужни за продължаване на тяхната ефективна работа.

ВАЖНО!  

1. Ако някой няма възможност да участва, би могъл да упълномощи писмено друг член на КАЖИ да го представлява и да гласува от негово име. Един член на КАЖИ може да представлява само едно лице. 2. Напомняме, че съгласно чл.16 (1) от Устава на КАЖИ, членството в Сдружението отпада когато не са били внесени или просрочени три последователни вноски по членския внос или три или повече пъти членът не е участвал лично или чрез представител в заседанията на Общото събрание. В тази връзка, ако имате въпроси относно членския внос или присъствието си на ОС, моля да се свържете с нас по мейл или на тел. номер: 0895 76 07 54. 3. За да се проведе Общото събрание е необходимо да присъстват повече от половината членове на Сдружението. Ако не присъстват, събранието ще се състои редовно един час по-късно със същия дневен ред и само с присъстващите. 4. Напомняме на тези от Вас, които не са платили членския си внос, че могат да го направят като използват някой от тук описаните начини за плащане и банков превод, като при основание за плащане е необходимо да се напише „членски внос“, годината, за която се отнася и трите имена.

Общото събрание съдържа някои задължителни и определени от Закона процедури, но в същото време е много добра форма за обсъждане на дейностите и управлението на КАЖИ. Ето защо отправяме покана към Вас да споделите своите препоръки и виждания за организацията в точка Разни.

Очакваме Ви!

Моля да потвърдите присъствието си, като ни изпратите мейл на адрес:

С уважение,

Управителен съвет на КАЖИ

Написано от

Написано от

Владимир Нгуйен

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Share This