fbpx

Отворено писмо до Световната здравна организация

апр. 21, 2020 | Блог, Ферми за кожи

Уважаеми д-р Тедрос Адханом Гебрейес и д-р Джан Ци,

COVID-19: Рискове за здравето и необходимостта от постоянна глобална забрана на пазарите за диви животни и търговията с тях

Всички ние от КАЖИ, както и над 260 организации за защита на околната среда и животните, изразяваме своята подкрепа и благодарност към Световната здравна организация за мерките и действията за борба с възникналата пандемия от коронавирус – COVID-19.

В разгара на глобалната пандемия, за която се смята, че е възникнала на пазара на диви животни, ние призоваваме СЗО публично и недвусмислено да заяви доказаната връзка между тези пазари и сериозни заплахи за човешкото здраве. В съответствие с мисията да се грижи за общественото здравеопазване по всяко време, ние призоваваме СЗО да препоръча на правителствата по целия свят да забранят трайно пазарите на диви животни и използването на продукти от дивата природа в традиционната медицина. Това решително действие, което е в рамките на мандата на СЗО, ще бъде първата успешна стъпка към по-отговорно поведение и отказ от търговията с диви животни, която представлява риск за здравето на хората.

Стабилният недвусмислен глобален отговор е от решаващо значение при откриването, лечението и намаляването на предаването на заболяванията. Но също толкова необходимо е да се предприемат жизненоважни мерки за предотвратяване на подобни зараждащи се инфекциозни заболявания, прерастващи в пандемия със свързаните с тях заплахи за човешкия живот и социалното и икономическото благополучие.

COVID-19 и връзката му с пазарите за диви животни

Смята се, че епидемията от COVID-19 е възникнала на пазарите за диви животни в Китай и се предава на хората в резултат на непосредствена близост между дивата природа и човека. По-нататъшни изследвания сочат, че прилепите и панголините има вероятност да са участвали във веригата на предаване на вируса към хората. Но сме длъжни да подчертаем, че именно нашите действия създадоха средата, в която това предаване беше възможно.

Това не е първият път, когато през последните години инфекциозните заболявания са свързани с диви животни. Между 2002 и 2003 г. тежкият остър респираторен синдром (SARS), причинен от коронавирус, за който също се смята, че се е появил на пазарите за диви животни в Китай, е довел до повече от 8 000 заразени в 29 държави и 774 смъртни случая. Неуспехът за налагане на постоянна забрана върху съществуването на всички пазари за диви животни позволи да се появи подобно, но по-тежко заболяване. Други значими зоонотични заболявания, чието предаване се свързва с дивата природа, включват ебола, MERS, ХИВ, туберкулоза по говедата, бяс и лептоспироза. 

Зоонотичните заболявания са отговорни за над два милиарда случая на заразени хора и над два милиона човешки смъртни случаи всяка година. Колко от тези случаи пряко или косвено произхождат от дивата природа е трудно да се изчисли, поради припокриващи се резервоари в селскостопанските животни и популации от диви животни. Въпреки това, като се има предвид значението на дивата природа като резервоар за възникващи инфекциозни болести, трябва да проявим отговорно и адекватно поведение с цел защита на здравето. Шестдесет процента (60%) от възникващите инфекциозни заболявания са зоонотични и 70% от тях се смятат, че произхождат от дивата природа.

Рискът от предаване на зоонотична болест се повишава допълнително от нерегламентираните и нехигиенични условия, свързани с пазарите за диви животни, където близостта между хората и животните предоставя перфектната възможност за разпространение на патогени. Този риск се увеличава допълнително от условията, при които животните обикновено се отглеждат или събират от дивата природа, транспортират се и се предлагат на пазарите. Това неизбежно води до голям брой животни от различни видове, които се държат в неподходящи условия на минимално разстояние един от друг, причинявайки огромен стрес и отслабване на имунната им система. Такива условия, съчетани с непосредствена близост до хората на пазарите за диви животни, осигуряват идеалната ситуация за размножаването, разпространението и потенциалното заразяване на хората. 

Използването на диви животни в традиционната медицина

Панголините, които някои изследователи смятат за вероятно да бъдат включени във веригата на предаване на COVID-19, обикновено се използват като съставки в традиционната медицина. Много други видове диви животни като костенурки, леопарди, тигри, лъвове и мечки също се използват за създаването на редица лекарства. Дори лекарства, в състава на които има вещества, извлечени от диви животни, се препоръчват официално като лечение за COVID-19. Тези животни се отглеждат или вземат наготово от дивата природа, за да осигурят нуждите – практика, която е напълно ненужна, като се имат предвид разнообразието от растения или алтернативи, базирани на дивата природа, признати от традиционната медицина. Рискът от предаване на болести е разпространен във всички аспекти на търговията с диви животни, която доставя продукти в индустрията на традиционната медицина. Например, туберкулозата по говедата е документирана сред диви и отглеждани в плен лъвове, което представлява значителен риск от зооноза за потребителите и хората, участващи в търговията с кости, особено тези, които работят в стопанства за развъждане, клане и преработка в Южна Африка. Влечугите като змии и гекони, които също се използват в традиционната медицина, са чести източници на инфекции от салмонелоза при хората. 

Традиционната медицина е призната в много страни и култури и играе важна здравна роля. Огромната част от съставките са на растителна или минерална основа със стотици признати алтернативи на съставките, получени от дивата природа. Търговията с диви животни, части и продукти, получени от тях за традиционната медицина, е ненужна и опасна, тъй като представлява риск за глобалното здраве. Проучванията подчертават, че над 80% от потребителите на традиционната медицина биха помислили за билкови или синтетични алтернативи на продукти от диви животни. В Китай учените признаха, че забраната за консумация на диви животни не е достатъчна, за да се защити общественото здраве от дивата природа, т.е. свързани заболявания. Те призоваха правителството да подкрепи разделянето на  индустрията за отглеждане на диви животни и производството на лекарства за традиционната медицина.

Всякакви политики и практики, които поддържат търговията с диви животни, носят огромен и непредсказуем риск за общественото здраве, който може да доведе до бъдещи огнища и пандемии на зоонозни болести сред населението.

Вредата и загубите от COVID-19

Въздействието на COVID-19 по отношение на загубата на човешки живот, физическо и психическо здраве, глобалната икономика, поминък и качеството на обществения живот е крайно пагубно и не може да се подценява. Според изчисленията на ООН и други, пандемията COVID-19 може да струва на световната икономика между 1 – 2,7 трлн. долара и предизвика глобална рецесия. Разходите на международната общност за борба с глобалната пандемия са значително по-високи от разходите за предотвратяването ѝ, включително премахване на пазарите на живи диви животни и финансиране на координирания глобален отговор, необходим за прекратяване на търговията с диви животни.

В заключение, търсенето на диви животни и продукти от подобен произход е основна причина за появата и разпространението на зоонотични заболявания и представлява сериозен риск за глобалното здраве. Призоваваме Световната здравна организация да признае, че тя има важна роля за свеждането до минимум на такива глобални здравни рискове.

Затова настоятелно призоваваме Световната здравна организация да:

  • Препоръча на правителствата по целия свят да въведат постоянна забрана на пазарите на диви животни, като изтъкнете недвусмислена връзка между тези пазари и доказаните им заплахи за човешкото здраве.
  • Препоръча на правителствата да се справят с потенциалните рискове за здравето на хората от търговията с диви животни – включително събирането на животни от дивата природа, отглеждането им, транспортирането и търговията чрез физически или онлайн пазари с каквато и да е цел – и настоява за затваряне или ограничаване на такава търговия, за да се намалят тези рискове.
  • Недвусмислено изключва използването на диви животни, включително от екземпляри, отглеждани в плен, в дефиницията и одобряването на традиционната медицина според СЗО. Съответно да се преразгледа стратегията на СЗО за традиционната медицина 2014-2023, за да се отрази тази промяна.
  • Подпомага правителствата и работата със Световната търговска организация, Световната организация за здравето на животните (OIE) и други многостранни организации по целия свят за повишаване на осведомеността и ясно информиране за рисковете от търговията с диви животни за общественото здраве, социалното сближаване, икономическата стабилност, закон и ред, индивидуално здраве. 
  • Подкрепя и насърчава инициативи, които предоставят алтернативни източници на протеини на настоящите потребители на диви животни, за да се намали допълнително рискът за човешкото здраве.

Приветстваме разглеждането на този важен въпрос!

От името на следните организации:

AAP Animal Advocacy and Protection
Aaranyak – India
Action for Dolphins
Action for Elephants
Advocates4Earth
Africa Network for Animal Welfare
African Pangolin Working Group
Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt
All Life In A Viable Environment
Alliance for Earth, Life, Liberty & Advocacy
Amboseli Trust for Elephants 
Ananta Jyoti Dhayn Kendra
Andean Cat Alliance
Anima International
Animal Alliance of Canada
Animal Concerns Research & Education Society
Animal Defenders International
Animal Friends Croatia
Animal Friends Jogja
Animal Guardians
Animal Kingdom Foundation
Animal Law Reform South Africa
Animal Legal Defense Fund
Animal Liberation Sanctuary
Animal People Forum
Animal Projects & Environmental Education Sdn Bhd
Animal Protection Agency
Animal Protection and Environmental Sanctuary
Animal Protection Denmark / Dyrenes Beskyttelse
Animal Protection Party of Canada
Animal Rescue Cambodia
Animal Research Connections
Animal Rights Center Japan
Animal Sanctuary Trust Indonesia
Animal Society for the Protection of Animals (Macau)
Animal Talk Africa
Animal Welfare And Anti Harassment Society
Animals Asia Foundation
Animals Australia
Animals Lebanon
Annamiticus
Ape Alliance
ARCA Brasil
Association Daridibó
Association de Défense des Ressources Marines
AWARE: Animal Welfare Awareness, Research and Education
Baboon Matters
Bali Animal Welfare Association
Bali Street Dog Fund Australia
Ban Animal Trading
Bat Conservation Africa 
Bat Conservation Trust
BatLife Europe
BatLife Ghana
Bats without Borders 
Bears in Mind
Beauty Without Cruelty – South Africa
Big Cat Rescue
BIOCONCIENCIA A.C.
Biofuelwatch
Blood Lions
Blue Cross of India
Blue Sky Society Trust
Bolivian Bat Conservation Program
Bonobo Conservation Initiative
Born Free Foundation
Born Free USA
Bornean Sun Bear Conservation Centre
Borneo Nature Foundation
Brighter Green
Bring the Elephant Home 
Campaign to Ban Trophy Hunting
Campaigns and Activism for Animals in the Industry (CAAI)
Cape Leopard Trust
Captured in Africa Foundation
CATCA Environmental and Wildlife Society
Center for Biological Diversity
Centre for Animal Rehabilitation and Education 
Centre for Wildlife Studies
Cetacean Society International
Change for Animals Foundation
Cheetah Conservation Botswana
Chelui4lions
Coalition of African Animal Welfare Organisations
Code Animal
Community Dog Welfare Kopan
Compassion in World Farming
Compassion Unlimited Plus Action
Compassion Works International
Conservación de Mamíferos Marinos de Mexico
Conservation Action Trust India
Countryside Management Association
CPR Environmental Education Centre
Danau Girang Field
David Shepherd Wildlife Foundation
Defenders of Wildlife
Department of Forestry and Wildlife Management, Taraba State University Jalingo
Deutscher Tierschutzbund e.V. (Germany)
Djurskyddet Sverige (Animal Welfare Sweden)
Dogstop
Dutch Gorilla Foundation
Dutch Society for the Protection of Animals (Dierenbescherming)
Dynamic Planet
Earth Island Institute Asia Pacific
Earth Island Institute Int’l Marine Mammal Project
Eco Activists for Governance and Law Enforcement (EAGLE Network)
Elephanatics
Elephant Human Relations Aid
Elephant Reintegration Trust
Elephants Alive 
Elephants DC
ElephantVoices
Elephation
EMS Foundation
Endangered Species Coalition
Environmental Investigation Agency
Equilibrium Futures
Eurogroup for Animals
FAADA, Spain
Federation of Indian Animal Protection Organisations
FIAPO
Fish Welfare Initiative
FLIGHT
Fondation Brigitte Bardot
Fondation Franz Weber
For Elephants
For the Love of Wildlife (FLOW)
For Tigers
Foundation Chimbo
Four Paws – International
Four Paws – South Africa
Franciscan Order – Hong Kong
Frankfurt Zoological Society 
Fraternité pour le respect animal
Freeland
Friendicoes SECA
Friendicoes SECA – India
Friends of Animals
Friends of Conservation UK
Friends of the Orangutans Malaysia
Future 4 Wildlife
Future for Elephants e.V.
Gearing Up 4 Gorillas
Gibbon Conservation Society 
Global Action in the Interest of Animals
Global Animal Law
Global Biodiversity Youth Network – Kenya
Global March for Elephant and Rhino Poaching
Global Sanctuary for Elephants
Global White Lion Protection Trust
Global Youth Biodiversity Network – Kenya
Gordon Consulting New Zealand
Great Ape Project
Great Apes Film Initiative
Greek Animal Welfare Fund
Green Girls in Africa
GREY2K USA Worldwide
Greyhound Compassion
Hands Off Fernkloof
Help Animals India
Himalayan Animal Rescue Trust
Hollow Paws
Humane Research Australia
Humane Society International – Africa
Humane Society International – Australia
Humane Society International – Global
HUTAN – Kinabatangan Orang-utan Conservation Programme
In Defence of Animals – India
In Defence of Animals – USA
In Defense of Animals – International
Institute for Critical Animal Studies – Africa
International Aid For Animal Foundation
International Animal Rescue
International Otter Survival Fund
International Primate Protection League
International Wildlife Bond
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Israeli Primate Sanctuary
Jakarta Animal Aid Network
Japan Anti-Vivisection Association
Japan Tiger and Elephant Fund
Japan Wildlife Conservation Society
Kasanka Trust Limited
Korea Animal Rights Advocates
KYMA sea conservation & research
La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA)
Lady Freethinker
Landmark Foundation
Latin American and Caribbean Network for Bat Conservation (RELCOM)
Lawrence Anthony Earth Organization
Lawyers for Animal Protection in Africa
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection
Lifelong Animal Protection
Loomus (Estonia)
Love Animal House Thailand
LUSH UK 
Mabula Ground Hornbill Project
Melbourn Dolphin
Monkey Helpline 
Moving Animals
National Association of Areas of Outstanding Natural Beauty
National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals
National Council of SPCAs – South Africa
National Park Rescue
Natural Resources Conservation Network
Neotropical Primate Conservation
Nepal Animal Welfare and Research Center
New Zealanders for Endangered Wildlife
NOAH – For Animal Rights 
Nsefu Wildlife Conservation Foundation
NY4Whales
Oceanic Preservation Society
Ol Pejeta Conservancy
One Nature Films
One Voice (France)
OneKind
ONG Sante Animale Afrique
Orangutan Appeal UK
Orangutan Foundation
Orca Rescues Foundation
OSCAP
Outraged South African Citizens Against Rhino Poaching
Painted Dog Conservation – Zimbabwe
Pan African Sanctuary Alliance
Panthera
Panthera Africa
PEACE (Put an End to Animal Cruelty and Exploitation)
Pegasus Foundation
Penguin Global Society
People for Animal Care and Kindness
People for Animals, Odisha
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) 
Performing Animal Welfare Society
PETA Asia 亚洲善待动物组织
Pettus Crowe Foundation
Pit-Track K9 Conservation & Anti-Poaching
Plants and Animals Welfare Society (PAWS Asia)
Pro Elephant Network
Pro Wildlife
Protecting African Lions
Pup Aid
Rapad Maroc (Morocco)
reEarth
Responsabile Nazionale Diritti Animali
Rettet den Regenwald (Rainforest Rescue)
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
RSPCA Australia
SAI (Save Animals Initiative) Sanctuary Trust
Sanctuary Education Advisory Specialists
Sanctuary for Health & Reconnection to Animals & Nature
Santuário de Elefantes Brasil
Sarawak Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Save The Asian Elephants
Scorpion Foundation Indonesia
Sea Shepherd Legal
Sea Shepherd South Africa
SEY Animal Welfare Finland
Shark Research Institute
Showing Animals Respect and Kindness
Small Mammal Conservation Organisation 
Snow Leopard Conservancy
Society for Dolphin Conservation, Germany
Society for the Prevention of Cruelty to Animals – Selangor
Society for the Prevention of Cruelty to Animals – Singapore
Society for the Protection of Animals Ljubimci
Society for Travelers Respecting Animal Welfare
Soi Dog Foundation
South Peninsula Customary Khoisan Council 
Southern African Fight for Rhinos
Species Survival Network
Stichting Painted Dog Conservation
Stichting SPOTS
Sumatran Orangutan Society
Sun Bear Centre – Kalimantan
Sustainable Travel  and Tourism Agenda – Kenya
Taiwan SPCA台灣防止虐待動物協會
Tanglewood Foundation
Taraba Nature Conservation Initiative – Nigeria
Teyeliz, A.C
The Corbett Foundation
The Elephants and Bees Project 
The Emergent Disease Foundation
The Gorilla Foundation
The Humane League Japan
The Humane Society of Canada
The Jane Goodall Institute – Nepal
The Kerulos Center for Nonviolence
The Philippines Animal Welfare Society
The Rufford Foundation
The Wildlife and Environmental Protection of Trinidad and Tobago
The Winsome Constance Kindness Trust
Transfrontier Africa 
Tree of Compassion
Trésor Foundation
TRUNKS & LEAVES Inc
Tusk Trust
Two Million Tusks
Ulinzi Africa Foundation – Kenya
Unexpected Wildlife Refuge
Vancouver Humane Society
Vervet Monkey Foundation
Vogelgat Private Nature Reserve
Voice for Asian Elephants Society
Voice for dogs abroad
Voice4Lions – South Africa
Voice4Lions – UK
Voices for Animals – Russia
VShine Animal Protection Association
Water and Environment Media Network – Uganda
Wellbeing International
Wild Futures
Wild Law Institute
Wild Welfare
WildAid
WildAid Southern Africa
Wildlife ACT 
Wildlife Alliance
Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM)
Wildlife At Risk International
Wildlife Impact
Wildlife Protection Society of India 
Wildlife Rescue
Wildlife Rescue and Conservation Association, Guatemala
Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre
Wildlife SOS
Wildlife SOS – India
WildlifeDirect
Working Wild
World Animal Net
World Animal Protection – Africa
World Animal Protection – International
World Cetacean Alliance
World For All Animal Care And Adoptions
World Parrot Trust
Yangon Animal Shelter
Zimbabwe Elephant Foundation
Zoocheck Canada
Zoological Society of London
Пълният списък може да бъде намерен на: https://lioncoalition.org/
Написано от

Написано от

Мария Гаралова

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This