Home Блог МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА E ДОПУСНАЛО ФЕРМИТЕ ЗА НОРКИ В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА!