fbpx

Колко кокошки се отглеждат в България и какви яйца произвеждат те?

сеп. 13, 2022 | Блог, Кокошки носачки


 

 

Колко кокошки се отглеждат във ферми в България?

 

Към края на декември 2021 г.  в България се отглеждат над 6.6 милиона кокошки – кокошки носачки и подрастващи птици. От тях 4.3 милиона са стокови носачки (кокошки за яйца), 1.3 милиона са подрастващите и останалите около милион птици от вида са родители.

 

Как се отглеждат кокошките в България?

 

В България са допустими 4 метода на индустриално отглеждане на кокошки за яйца – клетъчно (в уголемени клетки), подово (в халета), свободно (с достъп до открити площи), биологично (свободно отглеждане с хранене с биологичен фураж). Към пролетта на 2022 г. капацитетът на регистрираните ферми, в които се отглеждат кокошки носачки (животновъдни обекти), възлиза на близо 5,4 милиона птици. От тях са следните стойности за брой птици по съответния метод на отглеждане:

Клетъчно – 3 644 286 птици

Подово – 1 514 465 птици

Свободно – 223 045 птици

Биологично – 1 400 птици

Съотношение на видовете отглеждане на кокошки в България в проценти

Съотношение на видовете отглеждане на кокошки в България в проценти

 

В България към март 2022 г. са регистрирано общо 196 животновъдни обекта, в които се отглеждат кокошки за яйца. В 33% от тях (65 ферми) се отглеждат над 3,6 милиона кокошки носачки в клетка или почти 68% от всички индустриално отглеждани кокошки в България.

Това означава, че една трета от фермите в страната отглеждат в клетки над 2/3 от всички индустриално отглеждани кокошки.

 

Брой ферми по метод на отглеждане

Брой ферми по метод на отглеждане

 

 

Какви и колко яйца се произвеждат в България?

 

По отношение на производството на яйца в България през 2021 година са реализирани над 1,3 милиарда (1 325 578 000) яйца. Яйцата от кокошки са 1 305 215 000 броя – от тях 1 067 474 000 броя са яйца за консумация, а разплодните яйца от кокошки се увеличават до 237 741 000 броя. Кокошите яйца за консумация заемат 81.5% от общото производство на всички яйца в България.

 

Брой произведени яйца от кокошки в България през 2021 г.

Брой произведени яйца от кокошки в България през 2021 г.

 

Общото тегло на всички произведени яйца в страната през 2021 г. е 80 127 тона. Най-голям брой от произведените яйца е презназначен за люпене – 237 741 000 бр., следвани от тези, от които ще се произведе месо – 228 256 000 броя, както и такива, определени за носачки – 8 406 000 броя, и общоползвателни – 1 079 000 броя.

Брой произведени яйца от кокошки по предназначение

Брой произведени яйца от кокошки по предназначение

 

 

Колко тежи едно яйце от кокошка?

 

Средното тегло на яйцата от кокошки през 2021 г. е 61.4 грама. То се определя на база общото тегло на яйцата, произведени в страната, разделено на общото количество произведени яйца от кокошки за съответната година.

Средно тегло на яйцето от кокошка

Средно тегло на яйцето от кокошка

 

Яйцата се окачествяват според преснотата, морфологичните си качества и начина на съхранение, както следва. Те могат да бъдат клас „А“ или „пресни яйца“, в т.ч. група „екстра качество“, или клас „Б“.

Клас „А“ са яйцата за консумация, които се предлагат в търговските обекти, ресторанти и т.н. Думите „екстра“ или „екстра пресни“ могат да се използват като допълнително указание върху опаковките на яйцата от клас „А“ – тези яйца са пакетирани до деветия ден след снасянето им.

Яйцата от клас „Б“ могат да се доставят само на обекти на хранителната промишленост – те са специално маркирани и имат видима червена точка.

В допълнение яйцата от клас А, предназначени за търговия и консумация, се категоризират и по тегло:

  • XL — повече от 72 g,
  • L — 63–72 g,
  • M — 53–62 g,
  • S — по-малко от 53 g.

 

Кой произвежда яйцата в България?

 

Най-голям относителен дял в производството на яйца заемат кокошките. Яйцата от кокошки възлизат на 98.5% от всички произведени яйца през 2021 г. в България. Освен от кокошки, в страната се произвеждат яйца от пъдпъдъци и патици. Произведените яйца от пъдпъдъци са 11.9 млн. броя. Яйцата от патици са 8.0 млн. броя. Това означава, че близо 99% от всички яйца на пазара са от кокошки.

Производство на яйца по видове птици

Производство на яйца по видове птици

 

 

Къде се произвеждат яйцата от кокошки?

 

В България на първо място по производство на яйца от кокошки за консумация през 2021 г. е Североизточният район (областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище) с 364 485 000 броя яйца, следван от Южен централен (областите Пловдив, Пазарджик,Смолян, Кърджали и Хасково) с 291 281 000 бр. яйца от кокошки за консумация.

 

Производство на кокоши яйца за консумация по региони

Производство на кокоши яйца за консумация по региони

 

В областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище има общо 25 ферми, в които се оглеждат кокошки за яйца. Капацитетът им е за над 1,4 милиона птици. В 17 ферми близо 990 хил. кокошки се отглеждат в клетки. Това са над 68% от всички индустриално отглеждани кокошки в Североизточния регион.

От 42 ферми с кокошки за яйца в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково в 16 от тях птиците се отглеждат клетъчно. Това са над 870 хил. птици от общо близо 1,4 милиона кокошки в региона или 63%.

 

Какво означава това?

 

И в двата случая в малък брой ферми се отглеждат огромен брой птици, които произвеждат основното количество яйца. Това се наблюдава и в останалите региони на страната. Вероятната причина е използването на клетки.

Клетките са икономически изгодни за производителите – необходимо е значително по-малко пространство и средата е почти изцяло контролирана от компютър с определен софтуер. Човешкият фактор е сведен до минимум.

Птиците обаче прекарват живота си в клетки, поставени в редове на няколко етажа. Те са изолирани от външния свят и нямат досег до естествени условия. Десетки кокошки споделят една клетка, хиляди птици живеят в един ред, а в едно хале с клетки десетки и дори стотици хиляди кокошки снасят яйца.

От хората и биснеса (ресторантьори, търговци, хотелиери, кетъринг компании, други) зависи какви яйца ще предпочетат потребителите за домакинството си или да снабдяват обекта си. Етичният избор на всеки човек или компания подпомага пазара и съответно производството на яйца по по-хуманен начин. Това означава, че колкото повече хора и бизнеси откажат да закупуват яйца с код 3, толкова по-скоро производителите на яйца ще преориентират производството си към по-хуманни методи на отглеждане.

Печалбата от производството на яйца от кокошки, отглеждани в клетка, не може да оправдае страданието на птиците. Това, което човек или компания може да направи, е да спре да купува яйца от клетъчно отглеждани кокошки.

 


Източници:

Птицевъдството в България през 2021 година, Агростатистика на Министерството на земеделието

Регистър на стоковите кокошки носачки, Българска агенция за безопасност на храните, актуален към м. 03/02 2022 г.

Правила за стандартите за търговия с яйца

Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца

Написано от

Написано от

Елена Савова

Повече от блога ни

Към всички статии

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни

“Гласувайте за животните” на Евроизборите на 09 юни Изборите за членове на  Европейски парламент на 9 юни са изключително важни, защото бъдещите евродепутати са тези, от който ще зависи приемането...

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Share This