fbpx

Ангажиментът European Chicken Commitment

Свързана страница: Петиция към Subway за по-хуманни условия за пилета-бройлери


Ангажиментът European Chicken Commitment касае хуманното отношение при отглеждане и убиване на пилета за месо (бройлери). Той е подписан от редица гиганти в хранителната промишленост, включително Unilever, Nestlé, Danone, Compass Group, Sodexo и други.

Текстът на ангажимента е съставен от редица водещи организации за защита на животните по света (име, страни с клонове):

 • Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt (Германия)
 • Anima (Дания, Норвегия)
 • Animal Equality (Германия, Италия, Испания, Великобритания, световна)
 • Center for the Ethical Attitude Towards Nature (Беларус)
 • Çiftlik Hayvanlarını Koruma Platformu (Турция)
 • Compassion in World Farming (Франция, Италия, Ирлания, Нидерландия, Полша, Великобритания)
 • Deutscher Tierschutzbund (Германия)
 • Djurens Rätt (Швеция)
 • Een DIER Een VRIEND (Нидерландия)
 • Eurogroup for Animals (общоевропейска)
 • Fundacja Alberta Schweitzera (Полша)
 • GAIA (Белгия)
 • Humane Society International (световна)
 • Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Ирландия)
 • L214 (Франция)
 • Menschen für Tierrechte (Германия)
 • Oikeutta eläimille (Финландия)
 • Otwarte Klatki / Open Cages (Полша, Украйна, Беларус, Русия, Литва, Естония, Великобритания)
 • OZ VEGÁNSKE HODY (Словакия)
 • Pro iure animalis (Германия)
 • PROVIEH (Германия)
 • ProVeg International (Германия, световна)
 • Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Великобритания)
 • Slepice v Nouzi (Чешка република)
 • The Humane League (Великобритания, световна)
 • VGT (Австрия)
 • Vier Pfoten / Four Paws (Австрия, Германия, Великобритания, България)
 • Welfarm (Франция)
 • World Animal Protection (Великобритания, световна)

Ангажиментът гласи:

До 2026 г. ще изискваме нашите доставчици да изпълняват следните условия за 100% от пилешкото месо [прясно, замразено или преработено] във веригата ни за доставки:

 1. Спазване на всички закони и разпоредби на ЕС за хуманно отношение към животните, независимо от страната на производство.
 2. Прилагане на максимална гъстота на отглеждане от 30 кг./кв. м. или по-малко. Изтъняването [разреждане/намаляване] не е препоръчително и, ако се практикува, трябва да е ограничено до едно изтъняване на ято.
 3. Използване на породи, които демонстрират по-добри показатели за благосъстояние [напр. развиват по-малко усложнения, дължащи се на селекцията]. Или следните породи: Hubbard JA757, 787, 957 или 987, Rambler Ranger, Ranger Classic, и Ranger Gold; или други породи, които изпълняват критериите на RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.
 4. Постигане на подобрени условия в средата на отглеждане, включително:
  • Поне 50 лукса светлина, включително естествена светлина.
  • Поне два метра използваема площ на кацалките, и два субстрата за кълване и ровене, на всеки 1000 птици.
  • За качество на въздуха, максималните изисквания от Анекс 2.3 от директивата за бройлери на ЕС, независимо от гъстотата на отглеждане.
  • Неупотреба на клетки или многоетажни системи на отглеждане.
 5. Въвеждане на зашеметяване в контролирана атмосфера с инертни газове или многофазово зашеметяване с газ, или ефективно зашеметяване с електрически ток без обръщане на птици в съзнание с надолу главата.
 6. Доказване на постигнатото съответствие чрез извършване на одит от трета страна и годишно публично докладване относно напредъка по критериите на този ангажимент.

Оригиналният текст на декларацията на английски език може да бъде намерен тук.