fbpx

AGRIFISH: Държавите членки призовават за Европа без кожи

юни 27, 2023 | Прессъобщения, Ферми за кожи

AGRIFISH: Държавите членки призовават за Европа без кожи

България също подкрепи забраната на добива на ценни кожи. Мнозинството от държави членки на ЕС призова за забрана на фермите за кожи и поиска от Европейската комисия (ЕК) да проучи възможността за забрана на пускането на европейския пазар на продукти от ценни кожи, като по този начин подкрепи наскоро внесената за разглеждане Европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“.

ЗА НЕЗАБАВНО ПУБЛИКУВАНЕ: Брюксел, 26 юни 2023 г.

На заседанието в понеделник на Съвета по селско стопанство и рибарство (AGRIFISH) делегациите на Австрия, Германия и Нидерландия представиха информационна нота, подписана от Белгия, Кипър, Чехия, Естония, Литва, Люксембург и Словакия. По време на обсъждането нотата получи подкрепата на още седем страни членки, включително и България. В нея се призовава за забрана на отглеждането на животни за ценни кожи и за проучване на възможността за въвеждане на забрана за продажбата и пускането на пазара на продукти от ценни кожи.

В изказването си българският министър на земеделието Кирил Вътев заяви: Позицията на България е твърде близка до позицията на Чехия. При обсъждането на такава забрана следва да бъдат взети предвид хуманното отношение към животните, съществуващите рискове за общественото здраве от отглеждането на норки с търговска цел и позицията на гражданското общество.“

Това е вторият път, в който Съветът изразява подкрепата си за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи. Всъщност още през 2021 г. беше подписана друга информационна нота с която държавите членки призоваха ЕК да предприеме действия за окончателно прекратяване на добива на ценни кожи в ЕС въз основа на хуманното отношение към животните, етиката, както и рисковете за здравето на хората и животните.

Новият призив идва непосредствено след официалното внасяне на Европейската гражданска инициатива „Европа без кожи“, която за по-малко от 10 месеца събра повече от 1,5 милиона валидни подписа.

19 държави членки вече са забранили изцяло или частично отглеждането на животни за кожи или са го регулирали строго, понякога с периоди на постепенно преустановяване. Липсата обаче на хармонизация в законодателството на ЕС подкопава тези мерки: отглеждането на кожи може да бъде изнесено, като фермите се преместват в други държави членки, което води до изкривяване на вътрешния пазар. Освен това е важно не само да се забрани отглеждането на кожи, но и продажбата на европейския пазар на продукти от ценни кожи, за да се гарантира, че кожите, произведени при подобни жестоки условия в трети страни, не се продават в ЕС.

Държавите членки призовават да се спазва ангажимента на европейските институции и в частност Европейската комисия (ЕК) да „държи изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните“ в съответствие с член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В информационната нота се споменава и ангажиментът на ЕК да прекрати отглеждането в клетки на други животни (кокошки, прасета-майки, телета, зайци, патици, гъски и др.), като се посочва, че продължаването на отглеждането в клетки на животни за ценни кожи, които по същество са диви животни, би било неуместно и нелогично. Споменава се също, че при никакви условия не може да се защити хуманното отношение към животните във фермите за кожи.

Редица учени също призоваха Европейската комисия да прекрати подобни практики, като заявиха, че значителната опасност за хората и ужасното страдание на животните изискват спешни и пропорционални действия.

„Подкрепата за Европа без кожи за пореден път е всеобхватна: граждани, учени и държави членки се обявиха срещу тази жестока и ненужна практика. Приветстваме позицията на министъра на земеделието на България. Радваме се, че той изрази мнението на над 80% българи за подкрепа на забрана на добива на ценни кожи. С постоянния спад на производството на кожи от последното десетилетие, последван от рязко намаление поради пандемията от COVID-19, индустрията за ценни кожи има слабо влияние върху икономиката на ЕС и следователно икономическият аргумент няма основание. Няма как ЕК да пренебрегне тези ясни призиви, сега е моментът да ги превърне в действия и да включи забраните в новия регламент за отглежданите животни“, коментира Владимир Нгуйен от сдружение КАЖИ, която е една от главните организации, действаща за забраната на фермите за ценни кожи на национално и европейско ниво.

КРАЙ

Снимка: Otwarte Klatki

Повече информация:
Информационната нота, представена на срещата на AGRIFISH
Запис от срещата на AGRIFISH
Европейската гражданска инициатива „Европа без кожи“

Контакти и допълнителна информация: 
Петя Алтимирска (Председател на сдружение КАЖИ)

0895 76 07 54
caai.bg
https://facebook.com/caai.bg
https://instagr.am/caai.bg
https://twitter.com/caai_bg
В България сдружение КАЖИ е инициатор на Националната гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи, която събра над 51 000 подписа на хора, подкрепящи забрана на фермите за кожи.
Сдружение КАЖИ е част от коалицията от организации за защита на животните Eurogroup for Animals.

Написано от

Написано от

Владимир Нгуйен

Повече от блога ни

Към всички статии

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб

Нов доклад, свързан с принудителното угояване на птици за производство на втлъстен черен дроб е наличен за сваляне на нашия уеб сайт. В него подробно се разглежда сектора в България и ЕС и нуждата...

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за „Европа без кожи“

Европейската комисия поиска ново научно становище преди да реши за "Европа без кожи" Фермите за ценни кожи и продажбата на продуктите от такива ферми на европейския пазар може най-накрая да бъдат...

Share This